İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kısaca

Bilim, teknoloji ve iletişim düzeyinin yükselmesi, insanın sınırlarını fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda değiştirmektedir. İnsan yaşamı yeni mekanlarla çeşitlenmekte, insanın kaliteli mekan ve çevrelerde yaşama isteği, karmaşık, özellikli ve akıllı mekanların tasarımını gerekli kılmakta, bu yöndeki çalışmaları ön plana çıkarmaktadır.

Günümüzde kamu ve özel mekanlara ilişkin her türlü iç mekan düzenlemeleri, konutların, yatların, fuar stantlarının, iş ve alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, havaalanlarının tasarımı,  ayrıca yakın çevre düzenlemeleri, şehir mobilyalarının tasarımı ile restorasyon ve mimari eserlerin korunması gibi alanlarda iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına olan gereksinim artmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Dalı’nın amacı, insan yaşamını rahat ve konforlu kılacak, her türlü gereksinime ve kullanıcıya uygun, işlevsel ve estetik değerlere sahip mekanlar tasarlayabilen İç Mimarlar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.

Mezunlar "İç Mimar" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almak isteyenlerin, görsel sanatlara ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, renkleri ayırt edebilen, zihinde canlandırabilme becerisine sahip olan, yaratıcı, eleştiriye ve yeniliklere açık, planlama becerileri olan, iletişim becerileri yüksek ve insanları etkileyebilme gücüne sahip kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Mekan düzenlenmesini estetik bilgi ile bütünleştirerek, özgün ve ekonomik çözümler geliştirmeyi amaçlayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Dalı ders programının temel özellikleri arasında, iç mekan tasarımını araştırmak, özgün mobilya ve kullanım eşyalarını tasarlamak-örnekler yapmak, işlevini yitirmiş yapılara yeni bir kullanım kimliği kazandırmak, tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanlarında düzenlemeler yapmak, çevre tasarımı konusunda standartlar geliştirmek ve tüm bu çalışmaları bilgisayar ve eğitim teknolojisini kullanarak yapmak gibi konular bulunmaktadır.

Öğrencilere öncelikle Temel Tasarım, Teknik Çizim Bilgisi (plan, kesit cephe çizimleri vs.) dersleri ile Serbest El Çizim, Renk Teorisi ve Tekstil Bilgisi dersleri verilmektedir.  Bu dersler öğrencilerin üretkenliklerini artırıcı etki yaparak düşündükleri ve hayal ettikleri olguları teknik çizim yoluyla diğer bireylere aktarabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktadır.  Ayrıca Öğrencilere Güncel Malzeme ve Teknoloji Bilgisi, Sosyal Bilimler ve Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri verilmektedir.  Bu dersler ile öğrencilerin düşünsel boyuttaki yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Ders programında, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Yapı ve Teknoloji gibi dersler de yer almaktadır.  Tasarım becerisinin kazanıldığı Stüdyo dersleri ise programın belkemiğini oluşturmaktadır. Öğrenciler stüdyolarda bilgilerinin sentezini yapmakta, hazırladıkları projeleri akademisyenlerin ve jürilere davet edilen tasarım profesyonellerinin değerlendirmesine sunmaktadırlar.  Öğrenciler, yurtiçinde çağdaş ve tarihi iç mekanlara düzenlenen gezilerle yerinde ve görsel olarak bu mekanları, kullanılan malzemeyi, yapım tekniklerini, mobilyaları vs. inceleme fırsatı elde etmektedirler.   Ayrıca, öğrenciler, temel deneyim, büro ve şantiye stajları ile derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde uygulama olanağına sahip olmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar