Organik Tarım İşletmeciliği

Kısaca

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği negatif çevresel etkenler günümüz tarımını tekrar doğal alanlara yöneltmiştir. Tüketiciler artık her ürünün doğal olanını tercih etmektedir. Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişmekte olan Organik Tarım Sektöründe uzman ihtiyacı gittikçe artmaktadır. 

Organik Tarım İşletmeciliği Ana Dalı'nın amacı, organik tarım alanında bilimsel yöntemlerle çalışabilecek, topluma sağlıklı gıdalar temini ve bunları tüketme olanağı sağlayabilecek, bio-güvenlik ve bio-çeşitlilik önemini kavramış, dünyada organik tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağlayabilecek, pazarlama, üretim ve işleme konularında bilgi sahibi olan girişimci-tarımcılar yetiştirmektir. 

Mezunlar "Organik Tarım Uzmanı/İşletmecisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Organik Tarım İşletmeciliği okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyoloji alanları ile matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, analitik düşünme becerisine sahip, problem çözme becerisi gelişmiş, dikkatli, ayrıntıcı, doğayı seven, sorumluluk sahibi, kimyasal maddelere alerjisi olmayan, sayısal düşünebilen ve sayısal hesaplama yapabilen, bireysel çalışmalar yürütebilen ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Organik Tarım İşletmeciliği ana dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Organik Tarım İşletmeciliği ders programında Organik Tarım, Matematik, Kimya, İşletme Bilimine Giriş, Genel Ekonomi, Biyoloji, Organik Kimya, Girişimcilik, Tarımsal Mekanizasyon, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma ve Biyolojik Mücadele, Gübreler ve Gübreleme, Genel Muhasebe, İstatistik, Yönetim ve Organizasyon, Organik Tohum Teknolojisi, Genetik, Ölçme, Genel Mikrobiyoloji, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi, Hayvancılık, Tarım Ürünleri Teknolojisi, Tarım Ürünleri Mikrobiyolojisi, Örgütsel Davranış, Fidan-Fide Yetiştiriciliği, Tarım İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Araştırması, AB ve Türk Tarım Mevzuatı, Ambalajlama Teknolojisi, Yeni Yönetim Teknikleri, Sulama-Budama-Yetiştirme Teknikleri, Finansal Yönetim, Tarım İşletmeciliğinde Bilgisayar Uygulamaları, Sayısal Karar Verme Teknikleri, Seracılık, İyi Tarım Uygulamaları, Hayvancılık, Marka Yönetimi, İşletme Politikası, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Tarım ve Çevre, Beslenme İlkeleri, Organik Tarımda Hastalıkla Mücadele, Kalite Güvence ve Standartları, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi ile Tarım Tarihi ve Deontolojisi gibi zorunlu ve zorunlu seçmeli derslerin yanı sıra Biyoteknoloji, Tarımsal Kooperatifçilik, Mantarcılık, Tarımsal Yapılar ve Uygulama, İşletmelerde Yenilik Yönetimi, Arıcılık ve Tozlaşma, Zeytin Yetiştiriciliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Bitki Islahı ve Besleme, Uluslararası İşletmecilik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Et ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi gibi seçmeli dersler yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunuyor.

İlgini Çekebilecek Yazılar