Tarımsal Biyoteknoloji

Kısaca

Modern biyolojideki gelişmeler insanoğlunun genlere ve genler üzerinde etkili olan faktörlere ilgisini daha da artırmıştır. Bilim adamları bir yandan dünya üzerinde var olan farklı hastalıklara çare ararken diğer yandan artan dünya nüfusuna daha iyi besin imkanları sağlamak için çabalamaktadırlar.

Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi çok geniş bir çalışma alanında, genetik mühendisliği, moleküler seleksiyon ve doku kültürü gibi değişik teknik ve yöntemleri kullanarak tarımsal üretimin artırılması konusu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamaların gerekliliği rekabet açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle, Tarımsal Biyoteknoloji dünya tarımının geleceğine yön verecek bir bilim dalıdır.

Tarımsal Biyoteknoloji Ana Dalı’nın amacı, dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Ziraat Mühendisi-Tarımsal Teknoloji" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Tarımsal Biyoteknoloji eğitimi almak isteyenlerin, fen bilimlerine ilgili ve özellikle kimya ve biyoloji alanında başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı, analitik düşünebilen, dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, gözlerini ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen, rutin işler yapmaktan sıkılmayan, sabırlı, dikkatli, tedbirli, düzenli, sorumluluk sahibi, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.  

Program ve Anabilim Dalları

Tarımsal Biyoteknoloji Ana Dalı şu alt dallarda yapılandırılmıştır:

  • Bitki Biyoteknolojisi
  • Hayvan Biyoteknolojisi
  • Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Programda Okutulan Dersler

Tarımsal Biyoteknoloji Ana Dalı ders programında, Genel Kimya, Fizik, Botanik, Zooloji, Matematik, Organik Kimya, İstatistik, Ekoloji ve Genel Mikrobiyoloji gibi temel fen ve matematik dersleri, Tarım Ekonomisi, Gıda Teknolojisi, Tarım Makineleri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilgisi, Kültürteknik ve Zootekni gibi ziraat alan dersleri ile Biyoteknolojiye Giriş, Genel Bitki Fizyolojisi, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji, Üreme Fizyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Moleküler Genetik, Bitki Islahı, Tohumculukta Biyoteknoloji, Hayvan Islahı, Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji, Enzimoloji, Rekombinant DNA Teknolojisi ve Biyoinformatik gibi meslek dersleri bulunmaktadır.  Öğrenciler ayrıca, ilgilendikleri konularda seçmeli derslerden alabilmektedirler.  Bunlar arasında, Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Gıda ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Biyogüvenlik, Bitki Gen Kaynakları, Hayvan Gen Kaynakları, Hayvanlarda Doku Kültürü, Bitkilerde Doku Kültürü, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar gibi dersler yer almaktadır.  Öğrenciler stajlarını il kontrol laboratuvarları, ilaç üretimi yapan firma laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuarlar, özel firma laboratuvarları, kamu laboratuarları, tohum firmaları, biyoteknoloji firmaları laboratuvarlarında yapabilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar