Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Kısaca

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde imzalamış olduğu yasalar gereğince, acil yardım hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve vatandaşların her türlü acil durumda tek numarayla hizmet almasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm illerde kademeli olarak tek numaralı acil çağrı sistemine geçirilecektir. Uygulamanın ana dayanakları yeniden yapılandırılmış itfaiye teşkilatları ile 112 acil servislerdir. Dolayısıyla Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve Yöneticileri gibi nitelikli uzman yöneticilere olan ihtiyaç artmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Dalı’nın amacı her türlü sağlık kuruluşu ve itfaiye teşkilatı birimlerinde görev alabilecek bilgili ve nitelikli Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Acil Yardım ve Afet Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin, ağır ve zor koşullar altında dahi yürütülen uygulama çalışmalarını başarıyla tamamlamayı mümkün kılabilecek mental ve fiziksel dayanıklılığa, ekip çalışmasına yatkın, azimli, sabırlı ve güçlü bir iradeye sahip, içinde yüksek oranda insan sevgisi barındıran, insanlara yardım etmeyi seven, liderlik vasıfları taşıyan kişiler olmaları beklenir.    

Program ve Anabilim Dalları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Dalı dört alt daldan oluşmaktadır:

  • Acil Yardım
  • Arama Kurtarma ve Müdahale
  • Afet Yönetimi ve Eğitimi
  • Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik

Programda Okutulan Dersler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Dalı’nda, Arama-Kurtarma, Acil Yardım, Yangın Güvenliği ve Afet Yönetimi konularında çok yoğun uygulama ağırlıklı bir eğitim uygulanmaktadır. Ders programında Psikoloji, Anatomi, Kimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji, Histoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Epidemiyoloji gibi derslerin yanı sıra Temel Afet Bilgisi, Yönetim Organizasyon, Meslek Etiği, Acil Servis Araçları Eğitimi, Acil Hasta Bakımı, İletişim Becerileri ve Beden Dili, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Kurtarma Araçları Eğitimi, Tim Liderliği, Afetlerde Salgın Hastalık, Hastalıklar Bilgisi ve Acil Hasta Bakımı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş, Afet ve Acil Durum Mevzuatı, İtfaiye ve Araç Malzeme Bilgisi, Yangın Güvenliği ve Kimyası, Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi ve Yangına Müdahale Teknikleri gibi meslek dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, ayrıca çok zengin bir seçmeli dersler yelpazesinden ilgi duydukları dersleri seçebilmektedirler. Seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Matematik, Patoloji, Farmakoloji, Temel Hukuk, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Acil Durum Psikolojisi, Kamu Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Kriminoloji, Hidrolik, Afetlerde Sağlık Yöntemi, Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları, Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik, Lojistik Yönetimi, Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi, Hemeostazis ve Fizyopatoloji, Afet Bilgi Sistemi Tasarımı. Ders programında ayrıca, Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları ve Arazi Çalışmaları gibi birçok uygulamalı ders bulunmaktadır.      

İlgini Çekebilecek Yazılar