Alman Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Büyüyen ve küreselleşen dünyamızda yabancı dil eğitiminin önemi her geçen gün daha çok artmaktadır.  Üstelik giderek daha da çeşitlenen ve zenginleşen ilişkiler yumağı birkaç yabancı dili bir arada kullanmayı gerekli kılmaktadır. Yabancı diller, Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmada, kültürlerarası ve uluslararası iletişimde etkin birer araçtır.
  
Alman Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Alman dil tarihi, Alman edebiyatı, Alman kültürü, yazın kuramları, dilbilim ve çeviri alanlarında bilgili, çeşitli edebiyat türlerini dönemleri ile birlikte tanıyan, edebiyat metinleri üzerine eleştirel bir şekilde tartışmayı ve yazmayı bilen ve Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin (Alman, İsviçre, Avusturya) dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üreten filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.    

Program ve Anabilim Dalları

Alman Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır. 

Programda Okutulan Dersler

Alman Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nda öncelikle Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yer almaktadır. Bu derslerle Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılmakta, Almanca dil becerisi uzmanlık düzeyinde geliştirilmektedir. Öğrenciler edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazanmaktadırlar. Ders programında dilbilgisi ve yazılı anlatım derslerinin yanı sıra edebiyat tarihi ve kültür tarihi dersleri de bulunmaktadır. Bu derslerin başlıca konuları arasında Almanya'daki sosyal ve politik yapı, tarihsel gelişmeler, düşünce ve sanat alanındaki temel görüşler sayılabilir.

İlgini Çekebilecek Yazılar