Almanca Öğretmenliği

Kısaca

Yabancı dil öğrenmek kültürlerarası etkileşim, uygarlaşma ve çağdaşlaşmanın bir gereğidir.

Almanca Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, ilk ve orta öğretim kurumları ya da özel yabancı dil öğretim merkezleri için nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Yabancı Dil Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Almanca Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, sözel yeteneği ve belleği güçlü, yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Almanca Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.  

Programda Okutulan Dersler

Almanca Öğretmenliği eğitiminde öğrencilerin Almanca dil yetilerini geliştirmelerini sağlamak, dil-kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak ve dili çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.  Programda yer alan dersler işlevlerine göre dört başlık altında toplanmaktadır:

1) Temel Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler: Öğrencileri hem dil konusunda bilgilendiren hem de öğrendiklerinin nasıl öğretileceği konusunda bilinçlendiren, Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer almaktadır.

2) Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler: Farklı yaş gruplarına dil öğretimi konusunda teorik ve uygulamaya yönelik dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı, sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler bu grubun içine girmektedir. 

3) Genel Kültür Dersleri: Bu gruptaki dersler öğrencilerin dil-kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Alman, Avusturya ve İsviçre Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu bu grupta sayılabilir.

4) Öğretmenlik Formasyonu Dersleri:  Öğrencilerin öğretmenlik bilinci ve bilgisini artırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grubun içine girmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar