Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Kısaca

Amerika denildiğinde akla tek bir kavram gelmemektedir. Coğrafik, ırksal ve düşünsel çeşitliliğinden dolayı Amerika'yı bilimsel olarak incelemek, şehir romanlarından Latin Amerikalı yazarların şiirlerine, klasik filmlerden web temelli videolara, Amerikan Devrimi'nden Irak Savaşı'na, George Washington'dan Barack Obama'ya uzanan neredeyse sınırsız bir konular listesini incelemek anlamına gelmektedir. Günümüzde Amerika değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bundan dolayı, Amerikan tarihi, siyaseti, edebiyatı, kültürü ve medyasını da içeren pek çok farklı konuyu araştırmak, özellikle İngilizce dil becerilerini geliştirmek önem taşımaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anadalı’nın amacı, Amerikan toplumunun çok kültürlü yapısını ve çağdaş dünyayı göz önüne alarak, tarihsel, sosyal ve yazınsal ürünleri karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte filologlar yetiştirmektir. Ayrıca, bir diğer amacı da, öğrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olması beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.  

Programda Okutulan Dersler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı eğitiminde, “Amerikan Edebiyatı” başlığı altında başlangıcından günümüze uzanan beş yüzyıllık bir zaman dilimi içinde üretilmiş tüm yazın türleri geniş kapsamlı bir biçimde ele alınmakta, “Amerikan Kültürü” başlığı altında ise, Amerikan Edebiyatını derinden etkilemiş tarih, sosyoloji ve kültür dizgelerini ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Ders programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında incelemektedir. Öğrenciler, İngilizce öğretmenliği yapabilmek için aranan formasyon şartını sağlamak amacıyla, okudukları süre içinde Eğitim Fakültelerinde sunulan derslere devam ederek “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası” da alabilmektedirler. Öğrencilerin seçmeli İspanyolca dersleri ile İspanyolca öğrenme imkanı da bulunmaktadır.  

İlgini Çekebilecek Yazılar