Arap Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Arapça, 22 Ortadoğu Ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü 1974'te Arapça'yı altıncı resmi dil olarak kabul etmiştir. Son yıllarda anadili Arapça olan ülkelerle sergilenen yakınlık ve işbirliği bağlamındaki aktif devlet politikası ve Avrupa Birliği sürecindeki ülkemizin doğu ve batı arasındaki stratejik konumu ve önemi göz önüne alındığında bilimsel, kültürel ve ekonomik alanlarda Arap dili uzmanlarına ihtiyacın artacağı öngörülmektedir.

Arap Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Arap dili ve edebiyatını bilmenin yanı sıra, Arap Dili ve Edebiyatının klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapacak, kütüphanelerdeki Arapça yazma kaynakları ve bu kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri inceleyerek yayınlayacak, Tarih, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlıca, Kültür Tarihi, Medeniyet Tarihi, Bilim Tarihi, Dini Bilimler, Siyaset ve Felsefe alanlarında gerek duyulan dil ve araştırmalara destek olacak filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.    

Program ve Anabilim Dalları

Arap Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Arap Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programı, Dilbilgisi, Metin Çözümleme, Okuma ve Sözlü Anlatım, Dikte ve Yazılı Anlatım, Konuşma, Türkçe/Arapça Çeviri, Modern Metinler, Arapça Klasik Metinler, Dilbilgisi Uygulamaları, Edebi Bilgiler, İş Arapçası, Klasik Dönem Arap Edebiyatı, Çağdaş Arap Edebiyatı, Çağdaş Arap Lehçeleri, Arap Leksiografisi, Çağdaş Manzum Metinler, Arap Kültürü, Edebi Sanatlar, Klasik Arap Şiiri, Çağdaş Arap Edebiyatında Roman-Hikaye, Modern Arap Şiiri, Basın Dili, Farsça, Osmanlıca, Türk Dili ve İngilizce gibi derslerden oluşmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar