Arapça Öğretmenliği

Kısaca

Yabancı dil öğrenmek, kültürlerarası etkileşim, uygarlaşma ve çağdaşlaşmanın bir gereğidir.

Arapça Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, ortaöğretim kurumları için modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve kullanabilen dil öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Yabancı Dil Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Arapça Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, sözel yeteneği ve belleği güçlü, yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Arapça Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır. 

Programda Okutulan Dersler

Arapça Öğretmenliği Ana Dalı ders programında, Arapça Öğretmenliği alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Arapça Öğretmenliği alan eğitimi dersleri arasında Arapça Dilbilgisi, Okuma Becerisi, Yazma Becerisi, Sözlü İletişim Becerisi, Arap Edebiyatı, Arapça-Türkçe Çeviri, Türkçe-Arapça Çeviri, Dilbilimi, Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi, Sözcük Bilgisi, Dil Edinimi, Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Arapçanın Lehçeleri gibi dersler yer almaktadır. Öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri de zorunludur.  Programda ayrıca öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Karşılaştırmalı Eğitim, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Okul deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler bulunmaktadır.      

İlgini Çekebilecek Yazılar