Arnavutça

Kısaca

Arnavutça, Arnavutların konuştuğu Hint-Avrupa dil ailesi içinde bir dildir.  Arnavutça’ya 432 yıl süren Osmanlı yönetimi sonucu Türkçe ve Arapça kelimeler de girmiştir. Ancak, Arnavutça’nın en çok etkilendiği dil Orta Çağ boyunca yönetiminde kaldığı Venedik sebebiyle Latincedir.  Günümüz modern Arnavutçasında Latince kökenli sözcüklerin sayısı giderek artmaktadır.   Arnavutça (konuşma ve yazı dili) Kosova’da,Karadağ’da, Sırbistan ve Makedonya’da yaşayan Arnavutlar tarafından kullanılmaktadır. Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli Türkler ve iki toplum arasındaki yoğun tarihi, kültürel ve son yıllarda gelişmekte olan ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle Arnavutça dilini bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.  

Arnavutça Ana Dalı’nın amacı, Arnavutça’yı yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Arnavut edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Arnavutça eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil, edebiyat ve tarih öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Arnavutça Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Arnavutça Ana Dalı ders programında, Arnavutça Dilbilgisi: Ses Bilgisi, Kelime Bilgisi, Cümle Bilgisi, Arnavutça Dinleme Becerileri, Arnavutça Konuşma Becerileri, Arnavut Mitolojisi, Arnavut Edebiyat Tarihi, Arnavutça Okuma Becerileri, Arnavutça Yazma Becerileri, Balkan Coğrafyası, Arnavut Dili Tarihi, Balkan Tarihi, Edebi Metin Analizi, Çeviri Amaçlı Arnavutça, Karşılaştırmalı Balkan Çalışmaları, Balkan Dillerine Giriş, Çağdaş Arnavut Edebiyatı, Arnavut Kaynaklarında Türkler, Balkanlarda Osmanlı Kültürü ve Edebiyatı, Edebi Akımlar ve Türleri, Cumhuriyet Dönemi Türk-Arnavut İlişkileri, Türkçe-Arnavutça Güncel Çeviri, Arnavut Halk Bilimi, Arnavutluk Tarihi, Arnavutça Ardıl Çeviri, Edebi Metin Çevirisi, Arnavutluk Tiyatrosu, Arnavutça Simültane Çeviri, Türk Kültüründe Arnavutlar, AB ve Arnavutluk gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerin seçmeli dersler arasında bir yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) ile Balkan Dillerinden birini de (Yunanca, Boşnakça, Hırvatça veya Rusça) öğrenmeleri olanağı vardır. Diğer seçmeli dersler arasında Arnavutça Yazılı Çeviri, Arnavutça Sözlü Çeviri, Uygulamalı Dilbilim, Arnavut Dili Etimolojisi, Türkçe-Arnavutça Karşılaştırmalı Sözcük Bilgisi ve Dilbilgisi, Balkanlarda Karşılaştırmalı Dil ve Kültür, Turizm Terminolojisi, Balkanlarda Turizm Coğrafyası, Balkanlarda Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret, AB ve Balkanların Ekonomik ve Politik Durumu, Girişimcilik, Balkanlarda Turizm Ekonomisi, Balkanlarda Turizm Rehberliği, Gümrük ve Turizm Metinleri Çevirisi, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin Bitirme Ödevi yapmaları zorunludur.         

İlgini Çekebilecek Yazılar