Bankacılık

Kısaca

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelinde çoğunlukla finansal sorunlar yatmaktadır.
 
Bankacılık Ana Dalı’nın amacı, finans sektöründe sorunların çözümünde etkin olacak bankacılar yetiştirmektir.

Mezunlar "Bankacı (Finans Uzmanı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Bankacılık eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık, kapalı ofis ortamında çalışmayı seven kimseler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Bankacılık Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Bankacılık Ana Dalı eğitimi öğrencilerin bankacılık sektörü mesleki altyapısını ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Ders programı, Temel Matematik, Bilgisayar, Ekonomi ve İşletme alanları ile ilgili temel dersler ile para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslararası Finansal Piyasalar, Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi gibi mesleki dersleri kapsamaktadır. Öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri uygulayabilmeleri, sektörü tanımaları ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri için, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kuruluşlarında veya ulusal bankalar ve finans kurumlarında staj ve İşbaşında Eğitim yapmaları zorunludur.     

İlgini Çekebilecek Yazılar