Bankacılık ve Finans

Kısaca

Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, özellikle 1980’li yıllardan sonra büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişimin birinci boyutu finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitliliktir. Diğer boyutu ise finans piyasalarının hızla küreselleşmesi ve bunun getirdiği küresel rekabettir. Küreselleşme sonucu bir finansal piyasada yaşanan kriz diğer piyasaları da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, etkin bir finansal yönetim sadece işletmeler için değil, gerek ülkeler gerekse dünya ekonomileri için de çok önemlidir. Bankacılık sektörü finansal piyasaların oldukça önemli bir oyuncusudur. Bankalar, hane halkı ve işletmelerin fon ihtiyaçlarını karşılamakta ve tüm finansal işlemlere aracılık etmektedir. Bu nedenle finansal piyasaların güvenilirliği için banka yönetimi önemli bir rol oynamaktadır.

Günümüzde, tüm bu gelişmeler ile birlikte finans sektöründe yaşanan gelişmelerin takip edilerek çeşitli öngörülerle para ve sermaye piyasası araçlarının etkin yönetimi büyük önem kazanmıştır. Bu açıdan (Sermaye Piyasası Kurulu’nun aradığı lisanslama belgesi gibi) finans sektöründeki banka, sigorta ve aracı kurumlar gibi finansal kurumlarda çalışacak elemanlar için yeterlilik şartları aranmaktadır.

Bankacılık ve Finans Ana Dalı’nın amacı, öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Bankacı (Finans Uzmanı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Bankacılık ve Finans eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık, kapalı ofis ortamında çalışmayı seven kimseler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Bankacılık ve Finans Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Bankacılık ve Finans Ana Dalı ders programında, gelecekte finansal piyasalarda çalışmayı planlayan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ekonomi, finans, para, banka, hukuk, istatistik ve muhasebe dersleri uygulamalı olarak yer almaktadır. Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler kapsamında finansal tablolar, finansal analiz araçları, finansal planlama ve denetimi, faiz hesapları paranın zaman değeri, yatırım kararları, kar dağıtım kararları, çalışma sermayesinin yönetimi, uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları ile ilgili dersler bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar