Bankacılık ve Sigortacılık

Kısaca

Bankalar ve sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bankalar, temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak, portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri de yapmaktadırlar. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticari, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın çok önemli rolü vardır. 

Sigorta kurumları ise, müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlamaktadırlar. Günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü bulunmaktadır. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler.

Hem bankacılık hem de sigortacılık sektörü ekonomik gelişmelere bağlı olarak giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmakta ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da artmaktadır. 

Bankacılık ve Sigortacılık Ana Dalı’nın amacı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Bankacı (Finans Uzmanı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Bankacılık ve Sigortacılık eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık, kapalı ofis ortamında çalışmayı seven kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Bankacılık ve Sigortacılık Ana Dalı iki alt daldan oluşmaktadır:

  • Bankacılık
  • Sigortacılık

Programda Okutulan Dersler

Bankacılık ve Sigortacılık Ana Dalı ders programında, hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler yer almaktadır. Ders programında, İktisata Giriş, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Finansal Matematiğe Giriş, Bankacılık ve Finansın Temelleri, Hukuka Giriş, Mikro İktisat, Banka Kaynak ve Maliyeti ve Finansal Matematik, Temel Kredi, Sigortanın Temelleri, Makro İktisat, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İşletme İstatistiği, Finansal Analiz, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Para ve Sermaye Piyasaları, Banka Muhasebesi, Hayat Sigortaları, Para ve Banka, Bankacılık Hukuku, Mal Sigortaları, Yatırım ve Portföy Yönetimi, Aktüeryal Matematik, Finansal Yönetim, Aktif Pasif Yönetimi gibi dersler bulunmaktadır. Öğrenciler, seçmeli dersler listesinden ilgilendikleri alanla ilgili dersler seçerek ya Bankacılık ya da Sigortacılık alanında uzmanlaşabilmektedirler. Seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Kredi Kartları, Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, Sanayi Ekonomisi, Uluslararası Finansal Yönetim, Sigorta Muhasebesi, Sigorta Pazarlaması, Sigorta Hukuku, Gayrimenkul Finansmanı, Bankacılıkta Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Tarım Sigortası, Bankacılık ve Kredilerin Analiz ve Yönetimi, Demografi ve Hayat Tabloları, Nakliyat ve Lojistik Sigortaları, Uluslararası Banka İşlemleri. Programda uygulama dersleri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Öğrencilerin iş hayatıyla tanışabilmeleri için öğrenim gördükleri dallarla ilgili sektörlerde staj yapmaları bir zorunluluktur. Ayrıca, öğrencilerden seçtikleri alana göre bankacılık ve sigortacılık uygulamaları yapmaları ve bitirme tezi hazırlamaları istenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar