Basın Yayın

Kısaca

Günümüzde olup biten her şeyin, dolaylı ve dolaysız olarak bireylerin yaşamını etkilemesi nedeniyle, doğru, zamanında ve yeterli haber alma hakkına ve özgürlüğüne sahip olmak tüm bireyler için çok önemlidir. Günümüz koşullarında haber alma hakkı ve özgürlüğünün kullanımını bireyler adına basın yayın profesyonelleri gerçekleştirmekte ve haberciliğin toplumsal boyutunu Basılı Medya ile birlikte Basın Fotoğrafçılığı, Radyo Yayıncılığı, Sayfa Tasarımı, Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği ve Televizyon Haberciliği ile yerine getirmektedirler.

Basın ve Yayın Ana Dalı’nın amacı, haber medyasının yanı sıra, medya sektörünün farklı alanlarında da çalışabilecek, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip gazeteciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Gazeteci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Dünyada, ülkemizde ve yaşadıkları yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadıkları bir merak ve ilgi duyan, araştırmacı ve sorgulayıcı, öğrendiklerini paylaşmaktan keyif alan ve bunu önemli gören, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve demokrasinin sigortası olarak basını önemli gören kişiler, Basın ve Yayın eğitimi almak için uygun adaylardır. 

Program ve Anabilim Dalları

Basın ve Yayın Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Basın ve Yayın Ana Dalı ders programında, basın ve yayın alanı temel derslerinin yanı sıra, genel kültür ve iletişim biliminin temel dersleri olan ve öğrencilere genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, İletişim Bilimine Giriş, İletişim Kuramları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Siyaset Bilimi gibi dersler de yer almaktadır. Öğrenciler ayrıca, branşlaşmayı sağlayacak, gazeteciliğin temel kavramları, haber yazma teknikleri, uygulamalı gazetecilik, iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku, iletişim etiği gibi iletişim bilimi ve gazetecilik mesleği ile ilgili dersleri de almaktadırlar. Programda teorik dersler kadar uygulama esaslı meslek dersleri de ağırlıklı olarak yer almaktadır. Öğrenciler gazete yayımlamak gibi pratik uygulamalar gerçekleştirmekte, fotoğraf stüdyosu, radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, stüdyo kameraları, aktüel kameralar, kurgu odalarında çalışmakta ve haber toplama amaçlı kullanılmak üzere profesyonel ses kayıt sistemleri üzerinde deneyim elde etme olanağına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, derslere sektörden konukların katılması, ilgili konularda çok sayıda atölye çalışması, söyleşi, seminer, sempozyum sergi vb. organize edilmesi öğrencilerin bilgilerini zenginleştirmektedir.

Öğrencilerden mezun olmadan önce araştırma yöntemleri ile ilgili dersleri başarı ile tamamlamaları, teorik ve uygulamalı bir mezuniyet çalışması yapmaları beklenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar