Beslenme ve Diyetetik

Kısaca

Sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için temel unsurlardan biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Beslenme bilincinin giderek değiştiği günümüz toplumlarında, teknolojik olanakların gelişmesi, yeni besin kaynaklarının kullanımı gibi nedenlerle beslenme ve diyetetik ile ilgili bilgilerin değişmekte ve gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık sektöründe var olan mesleklerin iş yükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği ve giderek daha karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artacak, mesleklerdeki çeşitlenme sürecektir.

Beslenme ve Diyetetik, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırma, değerlendirme, çözüm yolları bulma, var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için bireyi ve toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlama ile ilgili bir disiplindir.  

Beslenme ve Diyetetik Ana Dalı’nın amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda çalışacak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak Diyetisyenler yetiştirmektir.

Mezunlar "Diyetisyen" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Beslenme ve Diyetetik eğitimi almak isteyenlerin, biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile ilgili, doğa bilimlerine meraklı, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve onları etkileyebilen kişiler olmaları beklenir.  

Program ve Anabilim Dalları

Beslenme ve Diyetetik Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır. 

Programda Okutulan Dersler

Beslenme ve Diyetetik Programında, öncelikle diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içeren dersler yer almaktadır. 

Öğrencilerin, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar deneylerine ek olarak, Toplum Sağlığı ve Beslenme ve Kurum ve Hastane Beslenme stajları yapmaları zorunludur. Toplum Sağlığı Beslenme Stajı öğrencinin, toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konularında bilinçlendirilmesini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Staj sahada uygulanmaktadır. Saha çalışması kırsal ve kentsel bölgelerde yapılabilmektedir. Kurum ve Hastane Beslenme Stajı öğrenciye kurum ve hastane diyetisyenliğini, araştırıcılık ve eğiticilik tekniklerini uygulayarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Staj bir öğretim yılını kapsamaktadır. Staj uygulamalarıyla öğrenciler, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar