Bilim Tarihi

Kısaca

Bilim, nesnel dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. Bütün bilimlerin amacı genel doğruların ya da temel yasaların bilgisine ulaşmaktır. Bilim, insanlık tarihi boyunca kuruluşu, içeriği ve işlevleri bakımından birçok değişimler geçirmiş ve toplumdaki diğer kurumlarla ilişkisi de sayısız başkalaşımlar göstermiştir.

Bilim tarihi insanlığın nereden nereye geldiği konusunda heyecan verici bir serüvenin öyküsüdür. Bu öyküde bilimde zorluklarla elde edilen başarılar, bilimle uğraşanların yaşadıkları zorluklar, buluşlara kaynaklık eden ilginç esin kaynakları, buluşlara esin kaynağı olan bilimsel başarılar, yaratıcı hayal gücü örnekleri, buluşları ortaya koyma yolunda çekilen büyük sıkıntılar, dogmalara karşı verilen savaştaki büyük cesaret örnekleri, büyük başarılar ve beraberinde yaşanan sevinçler, buluşların ortaya çıkardığı yenilikler, bilimsel buluşların yarattığı çığırlar anlatılır. Bilim tarihimiz toplumumuzun yaşadığı dönüşüm konusunda da önemli ipuçları içermektedir. Bilim tarihimizin gelişimi, bilim açısından ulaşmamız gereken hedefleri göstermesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bilim tarihimiz diğer ulusların bilim tarihleri kadar heyecan verici ve ilginç dönüm noktalarıyla doludur.

Bilim Tarihi Ana Dalı’nın amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyecek Bilim Tarihçileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Tarihçi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Bilim Tarihi eğitimi almak isteyenlerin, hem temel bilimler hem de sosyal bilimlerle ilgili konulara merak duyan, güçlü bir belleğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip, bilimsel çalışmalardan hoşlanan, hem kişisel hem de ekip halinde çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Bilim Tarihi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Bilim Tarihi Ana Dalı ders programında Bilim Tarihine Giriş, Eskiçağda Bilim ve Teknik, Avrupa’da bilim ve Teknoloji Mirası, Matematik Tarihi, Bilim ve Toplum, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Mirası, Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji, Fizik Tarihi, Mimarlık Mirası, Bilim Tarihi Kaynak Metinleri, Bilim Tarihçileri için Tarih Yazımı, Rönesans’ta Bilim, Eczacılık Tarihi, Fizik Tarihi, Bilim ve Medya, Eskiçağda Bilim Semineri, Bilim Felsefesi, Osmanlı Türkiye’sinde Bilim, Yerbilimleri Tarihi, Aydınlanma Çağında Bilim, Coğrafya Tarihi, Bilim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi, Yakınçağda Avrupa’da Bilim, Sağlık Tarihi, Sağlık Tarihi, Haritacılık Tarihi, Biyoloji Tarihi, Osmanlı ve Bilim Semineri, Sanayi Devrimi, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilim, Türkiye’de Sanayileşmenin Tarihi, Astronomi Tarihi, Kimya Tarihi, Bilim Aletlerinin Tarihi, Cumhuriyet ve Bilim Semineri gibi dersler yer almaktadır.    

İlgini Çekebilecek Yazılar