Biyomedikal Mühendisliği

Kısaca

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, özellikle 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yarı iletken elektroniğinin keşfi ile başlayan elektronik ve bilgisayar mühendisliğindeki hızlı yükselişin sağladığı teknik olanaklar, günümüzde, tıp alanında yaygın şekilde uygulanmaktadır. Örneğin, ölçme ve görüntüleme, tanı ve tedavi amaçlarıyla kullanılan  Elektrokardiyogram (EKG), Elektromiyografi (EMG), Elektroensefalografi (EEG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Pozitron Emisyon Tomografi (PET), Bilgisayarlı Tomografi (CT), Sintigrafi, Röntgen, Ultrason, Radyoterapi ve Lazer sistemleri yaygın biçimde kullanılan biyomedikal cihazlar ve sistemlerdir. Bu cihaz ve sistemler sayesinde, hastalıklara daha bilimsel ve objektif verilerle tanı konulması ve hastalıkların tedavisi gerçekleşmektedir.

Biyomedikal Mühendisliği, tıp ve biyoloji bilimlerine mühendislik bilim prensiplerini kullanarak yaklaşan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Son yıllarda, mühendislik ve tıbbi bilimler arasındaki kopukluğu ortadan kaldıran ve birlikte üretme felsefesini ön plana çıkaran disiplinlerarası yaklaşım sayesinde mühendislik ve sağlık bilimleri uzmanlarından oluşan gruplar birlikte araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Mühendislik ve tıp bilimlerinin birlikteliği, bilimde ve sağlık sektöründe büyük başarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Ülkemizde biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip yetişmiş insan gücü eksiği vardır ve Biyomedikal Mühendislerine olan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, fizik ve matematik gibi temel fen bilimlerinin ilkelerini ve yöntemlerini uygulayarak biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözme bilgi ve becerisine sahip Biyomedikal Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Biyomedikal Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Tıp ve biyoloji ile mühendislik arasında köprü vazifesi üstlenmiş Biyomedikal Mühendisliği alanında eğitim görmek isteyen kişilerin, matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, yüksek sayısal yeteneklere sahip olmakla birlikte canlı sistemlere de ilgi duyan, ekip çalışmasına yatkın, iletişim ve problem çözme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık, bilgili, hayal gücü yüksek kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Biyomedikal Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Biyomedikal mühendisleri, canlı sistemlerle ilgili problemlerin çözümünde mühendislikle biyoloji ve tıbbı birleştirmek durumundadır. Biyomedikal Mühendisliği Ana Dalı ders programı üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermesine rağmen, çoğu program şu derslerden oluşmaktadır: Biyoloji ve Fizyoloji, Biyokimya, Organik ve Anorganik Kimya, Fizik, Elektronik Devreler ve Enstrümantasyon Tasarımı, İşaretler ve Sistemler, Biyomalzemeler, Termodinamik ve Taşıma (transportation) Sistemleri. Tasarım, çoğu biyomedikal mühendisliği aktivitesinde çok önemli bir role sahiptir. Öğrenciler, tasarım yapabilmek için Mühendislik Tasarımı dersi de almaktadır. Öğrenciler ayrıca, dil, sosyoloji, felsefe gibi konularda da dersler almaktadırlar. Öğrencilerin, Biyomedikal Mühendisliğindeki değişik uzmanlık alanlarıyla (Biyoelektronik, Biyomekanik, Biyomalzemeler, Mikro elektro-mekanik sistemler, Fizyolojik Sistemleri Modelleme, Biyoteknoloji, Biyoişaret İşleme, Rehabilitasyon Mühendisliği, Teletıp, Robotik Cerrahi, Klinik Mühendisliği, Genom, Hücre ve Doku Mühendisliği, Mikro ve Nanoteknoloji, Sinir Sistemi Mühendisliği, Biyohesaplama, Biyoinformatik, Görüntüleme ve Görüntü İşleme) ilgili pek çok ileri fen ve mühendislik dersi alma olanakları da bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar