Boşnakça

Kısaca

Boşnakça çoğunluğu Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu bir dildir. Bosna-Hersek'in nüfusunun yarıdan fazlasını Boşnaklar oluşturur ve Boşnakça bu ülkenin resmi dillerinden biridir. Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça’nın da yer aldığı Batı Güney Slav Dilleri ailesinde yer almakla birlikte, özellikle son yıllarda Hırvatça ve Sırpçadan hem biçim, hem sözcük dağarcığı bakımından iyice farklılaşmaya başlamıştır. Resmi olarak Hırvatça gibi Latin alfabesi ile yazılır, fakat Kiril alfabesi ile de yazılabilir. Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki yoğun tarihi, kültürel ve son yıllarda gelişmekte olan ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle Boşnakça dilini bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Boşnakça Ana Dalı’nın amacı, Boşnakça’yı yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Boşnak edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Boşnakça eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Boşnakça Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Boşnakça Ana Dalı ders programında, Boşnakça Dilbilgisi: Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Kelime Bilgisi, Cümle Bilgisi, Boşnakça Dinleme Becerileri, Boşnakça Konuşma Becerileri, Boşnak Mitolojisi, Boşnak Edebiyat Tarihi, Boşnakça Okuma Becerileri, Boşnakça Yazma Becerileri, Balkan Coğrafyası, Boşnak Dili Tarihi, Balkan Tarihi, Edebi Metin Analizi, Çeviri Amaçlı Boşnakça, Karşılaştırmalı Balkan Çalışmaları, Balkan Dillerine Giriş, Çağdaş Boşnak Edebiyatı, Boşnak Kaynaklarında Türkler, Balkanlarda Osmanlı Kültürü ve Edebiyatı, Edebi Akımlar ve Türleri, Cumhuriyet Dönemi Türk-Yugoslav İlişkileri, Türkçe-Boşnakça Güncel Çeviri, Boşnak Halk Bilimi, Bosna-Hersek Tarihi, Boşnakça Ardıl Çeviri, Edebi Metin Çevirisi, Boşnak Tiyatrosu, Boşnakça Simültane Çeviri, Türk Kültüründe Boşnaklar gibi zorunlu dersler yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerin, seçmeli dersler arasında bir yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) ile Balkan Dillerinden birini (Yunanca, Arnavutça, Hırvatça veya Rusça) öğrenmeleri olanağı vardır. Diğer seçmeli dersler arasında, Boşnakça Yazılı Çeviri, Boşnakça Sözlü Çeviri, Uygulamalı Dilbilim, Boşnak Dili Etimolojisi, Boşnakça-Türkçe Karşılaştırmalı Sözcük Bilgisi ve Dilbilgisi, Balkanlarda Karşılaştırmalı Dil ve Kültür, Turizm Terminolojisi, Balkanlarda Turizm Coğrafyası, Balkanlarda Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret, AB ve Balkanların Ekonomik ve Politik Durumu, Girişimcilik, Balkanlarda Turizm Ekonomisi, Balkanlarda Turizm Rehberliği, Gümrük ve Turizm Metinleri Çevirisi, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin Bitirme Ödevi yapmaları zorunludur.         

İlgini Çekebilecek Yazılar