Bulgar Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Bulgar dili, Bulgarların konuştuğu Hint-Avrupa dil ailesi içinde, Güney Slav dillerine bağlı bir dildir. Bulgarca, Bulgaristan'ın resmi dilidir. Bulgar dili, yazıya dökülen ilk Slavik dildir ve Eski Bulgarca (9. Yüzyıl-11. Yüzyıl), Orta Bulgarca (11. Yüzyıl-15. Yüzyıl) ve Modern Bulgarca (16. Yüzyıl’dan günümüze kadar) olmak üzere üç temel aşamadan geçmiştir. Bulgarca’nın alfabesi, birçok Slav ülkesinde kullanılan, Kiril Alfabesi’dir.

Beş yüz yıl süren ortak tarih ve son yıllarda gelişen ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki yoğun tarihi ve kültürel etkileşimlerin etkilerini araştırmak ve anlamak için Bulgarca’yı bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Bulgar dilini yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Bulgar edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Bulgar Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Bulgar Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Bulgar Dili ve Edebiyatı eğitiminde, temel olarak, pratik ve teorik dil, çeviri, Eski Bulgarca ve Bulgarca’nın tarihi, Bulgar yazı dilinin tarihi, Bulgar folkloru, Eski, Yeni ve Çağdaş Bulgar edebiyatı tarihi, edebiyat teorisi, Bulgaristan’ın tarihi ve kültürü dersleri yer almaktadır. Ayrıca günlük konuşma ve yazı diliyle ilgili çalışmalar teorik ve pratik düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır: Bulgar Diline Giriş, Sözlü Anlatım, Bulgarca Sesbilgisi, Bulgarca Dilbilgisi, Bulgarca Sözcük Yapısı, Bulgarca Metin Analizi, Bulgarca-Türkçe Çeviri, Bulgar Edebiyatı, Bulgaristan Tarihi, Uyanış Çağı Bulgar Edebiyatı, Morfoloji, Dilbilim Temel Kavramları, Bağımsızlıktan Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Bulgar Edebiyatı, Sentaks, Bulgarca Uygulamalı Metin Çalışması, Edebiyat Teorisi, Stilistlik, İki Dünya Savaşı Arası Bulgar Edebiyatı, Avrupa Tarihi, Çağdaş Bulgar Edebiyatı, Edebi Çeviri, Yazılı Anlatım, Estetik ve Sanat Felsefesi. Ayrıca, öğrenciler seçmeli ders olarak Boşnak Dili’ni öğrenmektedirler. Öğrencilerin Bitirme Ödevi yapmaları zorunludur.           

İlgini Çekebilecek Yazılar