Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Yunan Dili veya Yunanca, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi dilidir. 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturmaktadır. Modern Yunanca, Antik Yunanca’dan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan Alfabesi kullanılarak yazılır. Yunanca dünyada, çoğunluğu Yunanistan'da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir. Türkiye'de de anadili Yunanca olan ve çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Rum’lar bulunmaktadır. Ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç eden Yunanca (ya da Rumca) konuşan kayda değer sayıda Türk vardır.

Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca içiçe olması, kültürler arasında büyük etkileşim yaratmıştır. Türkçe'deki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunanca'dan dilimize girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunanca'ya da Türkçe'den girmiş bir çok sözcük vardır. Yunanistan ile olan kültürel, tarihi, turistik, ekonomik ve politik ilişkiler nedeniyle Çağdaş Yunanca’yı bilen elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Çağdaş Yunanca'yı ve Çağdaş Yunan Edebiyatı ve kültürünü bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyen adayların, yabancı dillere ilgi duyan ve dil öğrenmeye eğilimli olan, bir batı dilini iyi düzeyde konuşan, sürekli ve disiplinli çalışmayı seven kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programı, dil ve gramer dersleri ile kültür ve edebiyat derslerinden oluşmaktadır. Ders programında, Çağdaş Yunan Dili Grameri, Yeni Yunanca Konuşma, Yeni Yunan Dili Sentaksı, Çağdaş Yunanca Gramer Çalışmaları, Çağdaş Yunanca Fonetik, Çağdaş Yunan Edebiyatı, Çağdaş Yunanca Ortografi, Çağdaş Yunanca Metinlerden Seçmeler, Yunanca Sentaks, Yunanca Konuşma, Türkçe’den Yunanca’ya Çeviri, Yunanca’dan Türkçe’ye Çeviri, Antik Edebiyat, Mitoloji, İleri Düzey Yunanca Gramer, Çeviri Pratik (Türkçe-Yunanca), Çeviri Pratik (Yunanca-Türkçe), Çağdaş Yunan Edebiyatı 1930 Kuşağı Romanı, Çağdaş Yunan Edebiyatında 1930 Kuşağı Şiiri, Çağdaş Yunanca’nın Gelişim Evreleri, Dil Bilimi Temel Kavramları, Çağdaş Yunan Edebiyatı 1945 Sonrası Roman, Çağdaş Yunan Edebiyatı 1945 Sonrası Şiiri, Yunanca Kompozisyon Bilgisi, 18. Yüzyıl Yunan Edebiyatı, 19. Yüzyıl Yunan Edebiyatı, Yunanca’dan Türkçe’ye Basın Dili, Yunanca’dan Türkçe’ye Basın Dili Çevirisi, Bizans Tarihi ve Uygarlığı, Bizans Metinleri, Avrupa Tarihi, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi dersler yer almaktadır.  Ayrıca öğrencilerin Modern Yunanistan Tarihi, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Yunan Kültür Tarihine Giriş, Türk Dış Politikası, Çağdaş Yunan Edebiyatı 1940 Sonrası Öykücülüğü gibi seçmeli derslerden ilgi duyduklarını seçmeleri mümkündür. Öğrencilerin Mezuniyet Tezi hazırlaması zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar