Çin Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Çin Halk Cumhuriyeti 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ve gittikçe daha açık bir toplum yapısına kavuşması ile dünya politikası ve ticaretinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler daha da gelişmiştir. Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye çok sayıda turist gidip gelmektedir. Çince, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir ve dünyadaki her altı kişiden biri bu dili konuşmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, modern Çin dilini yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Çin edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Çin Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Çin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Çin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programı, öğrencilerin Modern Çince’de dinleme, yazma, okuma ve akıcı konuşma becerilerini artıracak Fonetik, Çin Dili Grameri, İmbilgisi gibi derslerin yanı sıra, Çin Kültürü ve Edebiyatı dersleri ile uluslararası tercümeler yapabilmelerini sağlayacak çeviri derslerinden ve İleri İngilizce’den oluşmaktadır. Öğrencilerin alan içi seçmeli dersler alarak İleri Yazma, Klasik Çince, Film ve Çin Kültürü Dinamikleri, Dilbilim gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri mümkün olduğu gibi alan dışı seçmeli dersler ile Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Farsça, Rusça veya İspanyolca gibi ikinci bir dil öğrenme olanakları da bulunmaktadır. Öğrencilerin, Bitirme Tezi hazırlamaları gerekmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar