Çocuk Gelişimi

Kısaca

Çocuk Gelişimi  Ana Dalı’nın amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan (engeli olan), korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleme konusunda çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcileri (Pedagoglar) yetiştirmektir.

Mezunlar "Çocuk Gelişimi Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Çocuk Gelişimi eğitimi almak isteyenlerin, psikoloji alanı ile ilgili, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, çocukların duygularını anlayabilen, çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, dikkatli, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, girişimci, yaratıcı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Çocuk Gelişimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Çocuk Gelişimi Ana Dalı ders programında, Temel Kimya, Fizik, Temel Matematik, Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Modern Biyoloji, Sosyal Antropolojiye Giriş, Özel Eğitime Giriş, Beslenme İlkeleri ve Besin, Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş, Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Aile ve Yaşam Dinamiği, Anatomi, Fizyoloji, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Gelişim Psikolojisi, İletişim Becerileri, Oyun ve Oyun Materyalleri, Çocuk Edebiyatı gibi temel derslerin yanı sıra, Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Giriş, Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, Ruh Sağlığı ve Uyum Problemleri, Eğitimde Drama, Nörolojik Gelişim, Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Biyoistatistik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Planlaması Eğitimi, Çocuk Gelişiminde Kuramlar, İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları, Çocuk ve Hukuk, İletişim Bozukluklarında Eğitimsel Yaklaşımlar, Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Teknoloji, Bilim ve Çocuk, Adölesan Gelişimi ve Kurum Yönetimi gibi alan ve meslek dersleri bulunmaktadır.

Ders programındaki zorunlu stajlar, öğrencilerin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda alan çalışması yapmaları istenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar