Coğrafya

Kısaca

İnsan yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde ondan faydalanabilir. Ne, Nerede, Neden ve Nasıl sorularını cevaplayan coğrafya doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde analiz eden ve haritalayan bir bilimdir.

Coğrafya Bilimi hem doğal çevrenin hem de kültürel çevrenin özelliklerini, bu özelliklerin zaman ve mekan içerisindeki değişimini ve etkileşimi ile ilgilenirken, modern coğrafya disiplinler arası yaklaşımla mekanı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, rölyef gibi doğal faktörlerle, aynı etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri inceler.  Bu çerçevede coğrafyanın alanı çok geniştir ve çevre ile insan ilişkilerine verdiği özel önem onu diğer bilimlerden ayırır. Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza yaptığı katkı tartışılmazdır.

Coğrafya Ana Dalı’nın amacı, modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynayan Coğrafyacılar yetiştirmektir.

Mezunlar "Coğrafyacı" unvanı alırlar.

Taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, olan coğrafya bölümü taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu coğrafya taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Coğrafya eğitimi almak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve güçlü bir belleğe sahip, bilimsel araştırmalara meraklı, gözlemci, analitik düşünme ve yorum yeteneğine sahip, ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Coğrafya Ana Dalı iki alt daldan oluşmaktadır:

  • Fiziki Coğrafya
  • Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Programda Okutulan Dersler

Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oşinografya) toprak ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Dalı’nın temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Dalı’nda ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi ve ekonomik coğrafya başlıca derslerdir. Coğrafya eğitim ve öğretiminde alana yönelik temel derslerin yanı sıra Dünya coğrafyası, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve çevre sorunları konusunda da dersler verilmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar