Coğrafya Öğretmenliği

Kısaca

Coğrafya, insanlar ve yer (mekan) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve graphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim’dir.

Coğrafya Öğretmenliği Ana Dalı’nın temel amacı, ülkemiz okullarındaki öğretim ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli Coğrafya Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Ortaöğretim Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Coğrafya Öğretmenliği eğitimi almak isteyen kişilerin, hem doğaya hem de sosyal bilimlere ilgi duyan, iletişim yeteneği gelişmiş, meraklı, disiplinli, insanları ve çalışmayı seven kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Coğrafya Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Coğrafya Öğretmenliği Ana Dalı’nda Fiziki, Beşeri ve Bölgesel Coğrafya ile Coğrafya Eğitimi alanında dersler verilmektedir. Fiziki Coğrafya dersleri Jeoloji, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Doğal Afetler, Hidrografya, Oseanografya, Toprak ve Bitki Coğrafyası gibi derslerden oluşmaktadır. Bu dersler teorik olduğu kadar uygulamalı olarak da işlenmektedir. Beşeri Coğrafya dersleri, Beşeri Coğrafya, Ekonomik Coğrafya, Kültürel Coğrafya, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Kent Coğrafyası gibi derslerden oluşmaktadır. Fiziki ve Beşeri Coğrafyanın ortak alanı olan çevre konusunda, Çevre Sorunları, Çevre Eğitimi ve Çevre ve İnsan gibi dersler yer almaktadır. Bölgesel Coğrafya dersleri ise Asya, Avrupa, Amerika, Okyanusya, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye Bölgeler Coğrafyası derslerinden oluşmaktadır. Bu derslerin yanı sıra öğrenciler eğitim bilimleri dersleri almakta ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadırlar. Ayrıca, öğrenciler bölgemizin ve ülkemizin değişik yörelerine uygulamaya yönelik araştırma ve inceleme gezilerine katılma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca, öğrenciler genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisinden oluşan derslerin yanı sıra, gerek öğretmenlik mesleğinde deneyim kazanmalarına gerekse mesleği sevmelerine olanak tanıyan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini de alarak öğretmenlik hayatlarına hazırlanmaktadırlar.

Coğrafya Öğretmenliği  Anadalı’nda  "Coğrafya Öğretmenliği Lisans", "Coğrafya Öğretmenliği Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programı (3,5+1,5)", "Coğrafya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (4+1) " ve "Coğrafya Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans " olmak üzere dört ayrı program yürütülmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar