Ekonometri

Kısaca

Ekonometri bilimi genel anlamda iktisat (ekonomi), istatistik ve matematik bilimlerinin bir ara kesiti olarak tanımlanır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denmektedir.

Günümüzde herhangi bir iktisadi olayın ekonometri ve istatistik kullanılmadan yorumlanması ve ileriye yönelik tahminlerin yapılması olanaklı olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Bu nedenle, iktisatçı mutlaka bir ekonometriste veya istatistikçiye gereksinim duymakta ya da kendisi ekonometri veya istatistik öğrenme gereksinmesi duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında ekonometristi iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlamak mümkündür.

Ekonometri Ana Dalı’nın amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz eden ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlayan bilgili ve nitelikli Ekonometrisler yetiştirmektir.

Mezunlar "Ekonometrist" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Ekonometri okuyacak kişilerin, matematik ile ilgili ve başarılı, sayısal düşünme yeteneği olan, sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seven,  disiplinli ve çalışmaya alışkın kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Ekonometri Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Ekonometri Ana Dalı ders programında, ekonometri, iktisat ve istatistik ağırlıklı eğitim verilmekle beraber bunlara ek olarak yöneylem araştırması, matematik, bilgisayar ve yabancı dil dersleri de okutulmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar