Ekonomi ve Finans

Kısaca

Küreselleşmenin hızla geliştiği günümüz dünyasında, gerek işletme yöneticilerinin, gerekse kamu kesimindeki karar verme konumunda olan yöneticilerin, hem krizlerden kolay kurtulmaları hem de ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaları için mutlaka ekonomi ve finans bilmeleri gerekmektedir.

Ekonomi ve Finans Ana Dalı’nın amacı,  küreselleşen dünyanın sağladığı fırsatlardan en geniş ölçüde yararlanabilecek ve doğurabileceği kısıtlamalardan kaçınabilecek derecede ekonomi ve finans bilgileriyle donatılmış Finans Yöneticileri/Ekonomistler yetiştirmektir.

Mezunlar "İktisatçı (Ekonomist)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Ekonomi ve Finans okumak isteyenlerin, matematik, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, iletişim becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın ve yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Ekonomi ve Finans Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Ekonomi ve Finans Ana Dalı ders programında, Matematik, İktisada Giriş, Finansal Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Mikroiktisat, Uluslararası Ekonomik Örgütler ve Dünya Ticareti, Finansal Yönetim, Makroiktisat, Ekonometri, Kamu Maliyesi, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, Mali Piyasalar, Uluslararası Finans, Maliye Politikası, Şirketler Muhasebesi, Büyüme ve Kalkınma, Küreselleşme: Ekonomik Entegrasyonlar ve AB gibi alan ve meslek derslerinin yanı sıra Davranış Bilimleri, Sosyal Sorumluluk ve Etik, İstatistik, İşletme Yönetimi, Medeni ve Borçlar Hukuku, İnsan kaynakları Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Yöneylem Araştırması, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku gibi dersler bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin bitirme tezi hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar