Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kısaca

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan bir hızla hayatımızın her alanına girmiş ve yeni birçok alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uğraş konuları iki genel grup altında toplanabilir. Birincisi, enerji ve güç sistemlerini içerir ve genelde Elektrik Mühendisliği adı altında anılır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise, elektronik ve iletişim alanlarını içerir ve genelde Elektronik Mühendisliği olarak adlandırılır. Elektronik Mühendisliği elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, fizik, matematik ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik aygıtlar ve devre tasarımı, duyargalar, elektrik sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi konularında bilgili ve nitelikli Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Elektrik Elektronik Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Matematik ve fizik derslerini seven ve başarılı olan, elektrik ve elektronik konularına ilgi duyan, problem çözme becerisine sahip, analiz yeteneği olan, tasarıma ilgi duyan, modern teknik ve araçları kullanmaktan hoşlanan ve bilişim teknolojileri ile ilgilenen, deney yapmaktan hoşlanan, disiplinli çalışmayı seven, ekiplerde etkin biçimde yer almaktan hoşlanan, etkin iletişim kurma ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olan kişiler Elektrik ve Elektronik Mühendisliği için uygun adaylardır. 

Program ve Anabilim Dalları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Dalı üç alt dala ayrılır:

  • Enerji ve Güç,
  • Elektronik,
  • Haberleşme ve Kontrol

Programda Okutulan Dersler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Dalı ders programı genellikle temel bilim, mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı dersleri ile sosyal, ekonomi ve idari bilimler derslerinden oluşmaktadır. Derslerde, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dahil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konularının yanı sıra, elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromagnetik alanlar, işaretler ve sistemler, elektronik devreler, haberleşme sistemleri, lojik devreler, elektromanyetik dalgalar, enerji dönüşümü ve güç sistemlerinin esasları, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi konularda bilgiler verilmektedir. Öğrenciler belli konularda derinleşebilecekleri çekirdek derslerin yanı sıra, ileri konuları kapsayan teknik seçmeli dersler de alma olanağına sahiptirler. Ayrıca, öğrenciler hem eğitim sırasında ve hem de mezun olup işe girdikten sonra sıkça kullanacakları teknik rapor yazımı ve sunumu gibi becerilerini geliştirmek amacıyla teknik olmayan seçmeli dersler de alabilmektedir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ders programının en önemli ayaklarından biri de laboratuvar çalışmalarıdır. Öğrenciler derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri Devreler ve Sistemler, Lojik Devreler ve Mikroişlemciler, Haberleşme Sistemleri, Elektronik, Mikrodalga ve Antenler, Endüstriyel Elektronik Laboratuvarları gibi laboratuvarlarda uygulama şansı elde etmektedirler. Öğrencilere araştırma etkinliklerine katılma olanakları da tanınmaktadır. Birçok üniversitedeki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programlarında sektör hem çeşitli seminerler hem de fabrika gezileri ile tanıtılmaktadır. Öğrencilerin elektrik ve elektronik endüstrisinde önemli yer tutan firma ve fabrikalarda staj yapmaları zorunludur. Mezun olabilmek için öğrencilerden kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik bitirme projesi hazırlamaları istenmektedir. 

İlgini Çekebilecek Yazılar