Emlak ve Emlak Yönetimi (Önlisans)

Kısaca

Program emlak ve emlak yönetimi sektöründe pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme; toprak düzenleme çalışması, çalışmaların projelendirmesi ve uygulanması gibi konularda etkili pratik donanıma sahip; gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları gelişmiş meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanlar Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı (Emlak Danışmanı) unvanı alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Aday Özellikleri

Emlak ve Emlak Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin fen bilimlerine ve sosyal konulara ilgi duyan, yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, analitik düşünebilen, sabırlı, dikkatli, gözlem yapabilen, analitik düşünebilen, ekip çalışmalarında ve bireysel çalışmalarda başarılı, organizasyon yeteneğine sahip, başkalarını ikna etme becerisi gelişmiş, ileriyi görebilen ve fırsatları sezebilen, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı ve zaman yönetimi konusunda başarılı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Emlak ve Emlak Yönetimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Emlak ve Emlak Yönetimi ders programında İşletme Yönetimi, Temel Hukuk, Genel Muhasebe, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Mesleki Matematik, Pazarlama İlkeleri, Emlak Komisyonculuğu, Emlak Pazarlama, Emlak Geliştirme, Ticaret Hukuku, Halkla İlişkiler, Emlak Finansmanı ve Teknikleri, Yerel Yönetimler, Emlak Değerleme Teknikleri (Ekspertiz), Kentleşme, Çevre ve Konut Politikaları, Şehir Planlaması, Emlak İşletmeciliği ve Bina Yönetimi, Kalite Yönetim İstemleri, Emlak Vergilendirme ve Mevzuatı, Mimarlık ve Bina Bilgisi, Gayrimenkul Mevzuatı, İmar ve Belediye Mevzuatı, Yapı ve Denetim Güvenliği, Meslek Etiği, Yönetim ve Organizasyon ile Çevre Sorunları ve Koruma gibi zorunlu derslerle birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Girişimcilik, Davranış Bilimleri, İstatistik, İletişim, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yapı Bilgisi, Kadastro ve Tapu Bilgisi, Zaman Yönetimi, Kalite Yönetim İstemleri, Emlak Uygulamaları, Arsa ve Yapı Kooperatifçiliği, Sermaye Piyasaları ve Tüketici Davranışları gibi seçmeli dersler yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunuyor.

İlgini Çekebilecek Yazılar