Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kısaca

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için de vazgeçilmezdir.  Ülkemizde ve dünyada sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak ve fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğini, sera gazı etkilerini/iklim değişikliklerini azaltmak amacıyla rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, hidrojen ve dalga gibi yenilenebilir-alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Ayrıca, birincil enerji kaynakları açısından ülkemizin büyük oranda dışarıya bağımlı olması ve bu oranın giderek artması, enerji sorununun ülkemiz için daha da önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir.

Bu nedenlerle, tüm dünyada ve Türkiye’de enerji kaynaklarının çok daha verimli ve etkin olarak kullanılabilmesi, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği ve enerji maliyeti alanlarında çalışabilecek nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle Enerji Sistemleri Mühendisliği önümüzdeki yıllarda en çok aranılan mühendislik dallarından biri olacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nın amacı, nükleer enerji dahil tüm konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında, özellikle yenilenebilir-alternatif enerjilerin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlanması ve yönetimi, sürdürülebilirlik, kayıpların en aza indirilmesi, yeni kaynaklar ve üretim yöntemleri üzerinde çalışacak Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Enerji Sistemleri Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, matematik, fizik ve kimya gibi fen bilimleri alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik becerileri olan, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Dalı üç alt dala ayrılmaktadır:

  • Yenilenebilir Enerji
  • Konvensiyonel Enerji
  • Enerji Yönetimi

Programda Okutulan Dersler

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Dalı ders programında, temel fen dersleri (Kimya, Fizik, Matematik),bilgisayar ve enerji mühendisliğinin temelini oluşturacak mühendislik derslerine yer verilmektedir. Ders programındaki teknik seçmeli dersler öğrencilere istedikleri enerji alanında uzmanlaşabilme imkanını vermektedir. Ders programı, öğrencilerin ilgi duyabilecekleri değişik alanlarda gelişebilmeleri için sosyal ve insan bilimleri içerikli teknik olmayan seçmeli dersleri de içermektedir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Dalı derslerinin çoğu Enerji Sistemleri, Enerji Dönüşümleri ve Elektrik Makineleri ile Isı Transfer laboratuvarlarında uygulanmaktadır. Öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. İşyeri Eğitimi görmeleri de istenebilmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar