Ermeni Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Hint-Avrupa dillerinin doğuda bulunan son dallarından biri olan Ermeni Dili, 38 harflik özel alfabesiyle, Hint-Avrupa dil ailesinde bağımsız bir dal meydana getirmektedir. Modern Ermenice yazı lehçeleri, İstanbul-merkezli olarak gelişen Batı Ermenicesi ile İsfahan-merkezli olarak yayılan Doğu Ermenicesi’dir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi dili Doğu Ermenicesi’dir ancak Batı ülkelerinde Batı Ermenicesi daha yaygındır.

Türkiye'nin uzaktan yakından irtibatta olduğu her ülke ve toplumun coğrafyasını, dilini, kültürünü ve tarihini iyi bilen elemanların eksikliği ülkemizde uzun yıllardır bilinen bir sorundur. Bu çerçeveye, Ermenistan coğrafyasını, dilini, edebiyatını, kültürünü ve tarihini bilen eleman eksikliği de girmektedir. Ülkemizde çeşitli arşivlerde bulunan Ermenice belgeleri okuyacak uzman bulunmamaktadır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Erivan'daki Ermeni arşivlerinin tarihçiler tarafından incelenmesi konusu da uzun zamandır dile getirilmektedir.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Ermenistan’ın dilini, kültürünü, tarihini ve edebiyatını bilen, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip bilgili ve nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Ermeni Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Ermeni Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Ermeni Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, Fonetik, Okuma-Anlama, Gramer, Ermeni Dilinin Kaynakları, Sözlü Anlatım, Kompozisyon, Çeviri, Morfoloji, Doğu Ermenicesi, Kelime Bilgisi, Metin İncelemesi, Ermeni Kültürü, Sentaks, Batı Ermenicesi, Üslup Bilimi, 20. Yüzyıl Ermeni Edebiyatı, Çağdaş Ermeni Şiiri, Çağdaş Ermeni Romanı, Ermeni Dili ve Kültürü, Türk Dili ve İngilizce gibi dersler yer almaktadır. Öğrencilerin Bitirme Tezi hazırlaması zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar