Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Eski Yunan kültür ve uygarlığında bireye saygı, özgürlük düşüncesi, akılcılık gibi unsurlar önemli rol oynamış, yaratılan birçok edebi tür Latin yazarlarına ve birçok modern edebiyatçıya örnek olmuştur. Bu kavramları daha iyi anlamak için temel kaynağı, yani Eski Yunan Dili ve Edebiyatı’nı iyice anlamak gerekmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan uygarlığının incelenmesi ve ülkemizdeki, bir bölümü 3000 yıl öncesine kadar giden ve sayıları yüz binleri bulan, yazılı kaynakların arşivlenip deşifre edilmesi, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak açısından önemlidir.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış olan ülkemizdeki tarihi mirasa sahip çıkarak, vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtacak, gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktararak ortak bir tarih bilinci yaratacak, çağdaş düşünceli, akılcı ve hümanist görüşlü Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi almak ve oldukça kapsamlı ve zor olan bu "ölü" dili öğrenmek isteyenlerin, daha önceden herhangi bir yabancı dili (batı dillerinden birisini) çok iyi düzeyde olmasa da gramer yapısı açısından iyice öğrenmiş, dil öğrenmeyi seven ve buna yatkın olan, masa başında sıkılmadan, tutkuyla, saatlerce çalışabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı eğitiminde öğrenciler, Eski Yunan dili, alfabesinden başlayarak tüm gramer- sözdizimi kurallarını öğrenmekte, bu bilgileri de metin dersleriyle pekiştirmektedirler. Programda bu derslerin yanı sıra, edebiyat ve kültür dersleri yer almaktadır. Öğrenciler, edebiyat derslerinde, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar, Eski Yunan edebiyatındaki bütün edebi türleri okumaktadırlar. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor konularını ele alınmaktadır. Ayrıca, Yunan Filolojisi’ne Giriş, Yunan Paleografyasına Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş ve İlkçağ Felsefesi gibi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı formasyonunun kazandırılmasına yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrenciler Latin Dili ve Edebiyatı dersleri de almaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar