Fars Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Farsça, Türk dili ve Türk tarihi araştırmaları konusunda en önemli kaynak dillerden biridir. Bu nedenle, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın öncelikli amacı, Farsça yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgilerin incelenip derlenmesini ve yayınlanmasını, Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların eleştirel yayınlarının ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını, karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmalarının yapılmasını, dilimizin ve kültürümüzün Farsça konuşan ülkelerde tanıtılmasını sağlayacak Fars Dili ve Edebiyatı Filologları yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Fars Dili ve Edebiyatı okumak isteyen kişilerin, edebiyat ve Türk Dili derslerine meraklı ve başarılı olmaları, dil öğrenme becerilerinin gelişmiş olması, farklı kültür ve düşüncelere saygılı ve ilgili olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Fars Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Fars Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, Farsça Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin Şerhi, Türkçe’den Farsça'ya-Farsça'dan Türkçe'ye Çeviri, Klasik Metinler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebi Bilgiler, Aruz, Çağdaş İran Nesri, Çağdaş İran Şiiri, Türkçeden Farsçaya Çeviri, Farsçadan Türkçeye Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili gibi dersler yer almaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar