Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kısaca

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, ilköğretimin II. Kademesi için (4. sınıftan 8. sınıfa kadar) fen alanında eğitim verebilecek bilgi ve beceriye sahip Fen Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sınıf Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Eğitimin temel taşı olan ilköğretime kaliteli eğitim anlayışı ile katkıda bulunmayı isteyen, çocukları seven ve onlara karşı olumlu bir tutum içinde bulunan, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere ve kişiliği ile öğrencileri için doğru bir model oluşturacak özelliklere sahip, öğrenmeyi ve çalışmayı seven, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, fen bilimlerine ilgi duyan, gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, yaratıcı kişiler İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği için uygun olabilir.

Program ve Anabilim Dalları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır. 

Programda Okutulan Dersler

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı ders programında fen alanı eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dersler yer almaktadır. Öğrenciler, dersleri Fen Bilgisi (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve bilgisayar laboratuvarları çalışmaları ile desteklemektedirler. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen ilköğretim okullarında “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” gerçekleştirmeleri istenmektedir. Programda öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesini sağlayan derslerin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetleri de bulunmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar