Fransız Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Küreselleşen dünyada teknolojik gelişme ve yeniliklerin yabancı dil bilgisini zorunlu hale getirdiği bir gerçektir. Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, öncelikle, Fransız dili ve edebiyatı alanında, bu dili her yönüyle yetkin biçimde kullanabilecek Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olması beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Dalı eğitimi dil ve edebiyat ağırlıklıdır. Ders programında öğrencilerin Fransızca bilgilerini geliştirip pekiştirecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalar öngörülmekte, edebiyat, dilbilim, göstergebilim, çeviribilim, dil eğitimi gibi alanlarda dersler yer almaktadır. Özellikle, Fransız kültürü ve edebiyatına genel bir bakışı amaçlayan ders programında öğrenciler Fransız kültürüyle tanışırken, zengin bir edebiyat birikimine de ulaşmaktadırlar. Edebiyat derslerinde, Ortaçağ döneminden 21. yüzyıla uzanan bir yelpazede roman, öykü, tiyatro gibi temel edebiyat türleri işlenmektedir. Tarihsel, izleksel, göstergebilimsel vb. inceleme yaklaşımlarıyla öğrencilerin edebiyat metnini bilimsel bir açıdan incelemeleri amaçlanmaktadır. Dilbilim derslerinde, dil ve anlam olguları ele alınmakta, Avrupa dilbiliminin önde gelen kuramları öğretilmektedir. Dil araştırmaları, çeviri etkinlikleriyle desteklenmekte, özel alanlara ilişkin uzmanlık çevirileri programda yer almaktadır. Öğrenciler, Fransızca ve İngilizce’nin yanı sıra Almanca, İspanyolca, İtalyanca dillerinden bir veya ikisini, çok dil seçenekli zorunlu seçmeli dersler kapsamında öğrenme imkanına sahiptirler.

Öğrenciler, Fransız Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenen bir sınava girerek, başarılı oldukları takdirde, uluslararası bir sertifika alabilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar