Fransızca Öğretmenliği

Kısaca

Fransızca Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, Fransızca’da yeterli dil hakimiyeti kazanmış, Fransız dili, kültürü ve edebiyatını çağdaş dil öğretimi anlayışıyla öğretebilecek bilgi ve becerileri edinmiş, nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık Fransızca Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Yabancı Dil Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Fransızca Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneği gelişmiş, inceleme, araştırma merakı olan, belleği güçlü, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Fransızca Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Fransızca Öğretmenliği Ana Dalı ders programında yer alan dersler işlevlerine göre dört başlık altında toplanmaktadır:

  • Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler: Fransızca Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer almaktadır. Bu derslerde amaç, öğrenciyi hem dil konusunda bilgilendirmek hem de öğrendiklerini nasıl öğreteceği konusunda bilinçlendirmektir.
  • Genel Kültür Dersleri: Bu gruptaki dersler öğrencilerin dil-kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Fransız Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu amaca yönelik derslerdir.
  • Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler: Farklı yaş gruplarına, farklı ortamlarda ve farklı amaçlara yönelik olarak öğretmenin çağdaş yöntemlerini, tekniklerini anlatan ve açıklayan dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı, sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler de bu grubun içindedir. 
  • Öğretmenlik Formasyonu Dersleri: Öğrencilerin öğretmenlik bilinci ve bilgisini artırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grupta sayılabilir.
Öğrencilerin, diğer derslerin yanı sıra öğretmenlik mesleğine hazırlanma sürecinin bir parçası olarak uygulamaya yönelik dersler almaları zorunludur. Bu amaçla, Okul Deneyimi dersleri ile ilköğretim okullarında veya liselerdeki dil derslerini gözlemleyerek ilk deneyimlerini kazanmakta, daha sonra da dersin bir bölümünü anlatarak mikro-öğretim yapmaktadırlar. Öğretmenlik Uygulaması dersinde ise, ilköğretim okullarına veya liselerde ders anlatarak öğrenmiş oldukları bilgilerin uygulamasına geçmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar