Gazetecilik

Kısaca

Yüzyıllar boyu tarihin akışında önemli rol oynayan gazete ve dergi gibi yazılı medya, günümüzde iletişim ve bilişim teknolojisindeki büyük gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan İnternet gazeteciliği, tablet gazeteciliği gibi sanal gazetecilik olgularıyla daha da gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Gazetecilik, haber malzemesi sayılan enformasyonun toplanmasını, yazılmasını, düzenlenmesini ve dağıtılmasını içeren bir disiplindir.  Haber ile yorum arasında belirgin bir ayrımın çizilmesi ve bunların karıştırılmasının önlenmesi gazeteciliğin temel ilkelerinden biridir. Haber, gerçeklere ve verilere dayalı bilgilendirmedir. Gazeteci ve gazetecilik kavramları, haber verme bakımından tek yönlü iletişim akımına işaret ederler.  Günümüzde gazeteciler ve gazetecilikte rol oynayan kitle iletişim araçları, kişilerin dikkatini çekme ve kamuoyu oluşturma bakımından büyük görevler yüklenmişlerdir ve günümüz haberciliği her zamankinden daha fazla beceriyi, ufuk genişliğini ve sorumluluğu gerektirmektedir.

Bu çerçevede, Gazetecilik Ana Dalı’nın amacı, öncelikle yazılı basında çalışacak nitelikli Gazeteciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Gazeteci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Gazetecilik okumak isteyenlerin, olaylara çok yönlü ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşabilen, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, toplumsal sorunlara duyarlı, düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilen ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilen, dikkatli, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken, değişik ortamlarda ve gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Gazetecilik Ana Dalı şu alt dallardan oluşmaktadır:

  • Genel Gazetecilik
  • Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
  • Basın-Yayın Tekniği
  • Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim(Bilişim)

Programda Okutulan Dersler

Gazetecilik Ana Dalı ders programında, kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır.  Gazetecilik entelektüel bir arka plana ihtiyaç duyduğundan eğitimde Sosyoloji, Siyaset ve Felsefe gibi dersler önemli yer tutmaktadır.  Öğrenciler, Siyasal İletişim, Haber Sosyolojisi, İletişimde Etik ve Hukuk,  gibi teorik derslerin yanı sıra, Haber Toplama ve Yazma, Sayfa Tasarımı, Araştırmacı Gazetecilik gibi uygulama ağırlıklı dersler alarak ilgili  becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.  Ayrıca, geniş bir seçimlik dersler yelpazesinden yararlanarak, TV Haberciliği ya da Elektronik Gazetecilik gibi özel uzmanlık bilgileri sunan dersler alarak yazılı basının ötesine geçen alanlarda uzmanlaşabilmektedirler.  Öğrencilerin, gazetelerde staj yapmaları ve Mezuniyet Projesi hazırlamaları zorunludur.  Mezuniyet projesi, genellikle, bütünüyle öğrencilerin kendilerine ait bir deneme gazetesi çıkarmak ve bu gazetenin yayın politikası, hedef kitlesi, pazarlama stratejisi gibi konuları da kapsayan bir sunumu, sektörden oluşturulan bir jüri önünde sunmaktır.

İlgini Çekebilecek Yazılar