Görsel İletişim

Kısaca

Görsel İletişim, görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katan bir daldır.

Görsel İletişim Ana Dalı’nın amacı, medyanın tüm alanlarında, yazılı basından dergi, gazete, afişe ve kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kavram, teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyi de kapsayacak biçimde bilen ve kullanan Görsel İletişim Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Görsel İletişim Tasarımcısı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Görsel İletişim eğitimi almak isteyenlerin, sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip, çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Görsel İletişim Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Görsel İletişim Ana Dalı ders programında, kitle iletişim ve sosyal bilimlere yönelik derslerle birlikte görsel iletişimin gereksinimi olan, teknoloji ve estetikle geliştirilen uygulama dersleri bütünleşik olarak işlenmektedir.  Ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır: Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı, Görsel İletişime Giriş, Görüntü Teknikleri, İletişime Giriş, Reklamcılığa Giriş, Fotoğraf Sanatı, Masaüstü Yayıncılık, Sunum ve Söyleşi Teknikleri, Tipografik Tasarım, Görsel Kültür Tarihi, İletişim, Küreselleşme ve Toplum, Film Yapım Yönetimi, Fuar ve Sergi İletişimi, İletişim Hukuku, Web Tasarımı, 3 Boyutlu Tasarım, Film Yapım Yönetimi, reklamcılıkta Yapım teknikleri, Sosyal Medya.  Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanda oluşturacakları bir Görsel İletişim projesi ve belirli bir kişi veya kurumun mal ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla Reklam kampanyaları hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar