Gürcü Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Gürcüce (Gürcü Dili), bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dildir.  Gürcüce Güney Kafkas dillerinin en yaygın dilidir. Gürcistan’ın resmi ve öğretim dilidir ve Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asıl dilidir. Ayrıca yurtdışında, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Avrupa’da 500.000 kişi Gürcüce konuşmaktadır. Gürcüce, Gürcülerin etnografik gruplarının, diğer Güney Kafkas dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın da edebiyat dilidir. Öte yandan Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu ve Gruzinik veya Kivruli olarak adlandırılan dili de Gürcistan’da 20.000 kişi ve ayrıca başka yerlerde 65.000 kişi (İsrail’de 60.000 kişi) konuşmaktadır.  Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. Yüzyıldan itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.

Osmanlı döneminde yaklaşık 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Gürcistan, 1990’larda bağımsızlığını ilan ettikten ve piyasa ekonomisine geçtikten sonra Türkiye ile yakın ilişki içerisine girmiştir. Gürcistan’la hem gelişen ticari ve turistik ilişkiler, hem de dört yüzyıl süren tarihimiz nedeniyle, iki toplum arasında oluşmuş yoğun tarihi ve kültürel etkileşimlerin etkilerini araştırmak ve anlamak için Gürcü Dilini bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gürcü Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerileri gelişmiş, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayacak resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Gürcü Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olması beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Gürcü Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Gürcü Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, öğrencilere metin analizi ve eleştiri becerisi kazandıracak derslerin yanı sıra Gürcistan Coğrafyası, Gürcü tarihi ve kültürü ile ilgili dersler de bulunmaktadır.  Programda yer alan derslerden bazıları şunlardır:  Gürcü Dilinin Temel Kuralları, Gürcü Dilinin Kelime Hazineleri, Gürcüce İfade, Metin Anlamı, Gürcistan ve Gürcüleri Tanıtım, Gürcü Edebiyatından Türkçe Metinler, Gürcüce Dilbilgisi, Gürcüce Okuma, Yazma, Konuşma, Gürcü Edebiyatı, Gürcüce Türkçe Çeviri, Gürcistan Coğrafyası, Mesleki Gürcü Dili, Gürcistan Tarihi, Gürcü Kültürü, Kartveloloji (Gürcü Bilimi), İş Hayatı İçin Gürcü Dili.

İlgini Çekebilecek Yazılar