Halkbilim

Kısaca

Halkbilim, bir ülkede yaşayan halkın olduğu kadar çeşitli sosyal grupların ortaya koyduğu gelenekleri, inançları, töreleri, müziği, oyunları, anonim veya bireysel sözlü geleneklerden kaynaklanan edebi ürünleri, el sanatlarını, halk hekimliğini, mimariyi ve müzeciliği inceleyen, bunlarla bağlantılı olarak o toplumun dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini araştıran bir bilim dalıdır.  Halkbilim, halkın gündelik yaşantısını araştırdığı gibi, bugün belirlenen birçok olayın ve olgunun kökenlerini yazılı kaynaklar aracılığıyla belirleyip ortaya koyar. Kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri  de çözümler.  Bu nedenle Halkbilim yalnızca geleneksel olanı ele almakla kalmaz, fakat modern ve güncel pek çok dinamik üzerinde ilgisini odaklaştırır.

Türk Halkbilimi sadece Türkiye’de yaşayan insanların kültürel yapısını ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve diğer bölgelerdeki Türk kökenli toplulukların araştırılmasına da ağırlık vermektedir.  Ayrıca komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle tarih içinde ve günümüzde kültürlerarası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.

Halkbilim Ana Dalı’nın amacı, doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata kadar farklı insani etkinlik alanlarına yönelik disiplinlerarası bir ilgiye, geniş bir perspektif ve çok yönlü bakış açısına sahip  Halkbilimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkbilimci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Halkbilim eğitimi almak isteyenlerin, sosyoloji, tarih, edebiyat ve felsefe derslerine ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı olan, Türk dilini ustalıkla kullanabilen, özellikle yabancı dil öğrenme konusunda yetenekli olan, okumayı seven, sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı, gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen, İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan kişiler olmaları beklenir.  

Program ve Anabilim Dalları

Halkbilim Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Halkbilim Ana Dalı eğitiminde, milliyetçilik (nationalism), uluslararası/kültürler arası birlik düşüncesi (internationalism), etniklik/etnik bilinci (ethnicity), bölgesel ben merkezcilik (ethnocentrism), gelenekçilik (traditionalism), bölgecilik (regionalism) gibi kavramlar üzerinde durulmakta, etniğin estetiği, sembolizm, kültürel kimlik, sosyal ve politik örgütlenme, geleneksel hukuk ve eğitim, kültür kişilik inanç sistemleri, ritüel ve tören (ceremony) gibi konularla kültürel dinamizm alanlarına odaklanılmaktadır.  Ders programında, Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İncelemeleri, Toplumsal ve Kültürel Kuramlar, Alan Araştırması Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Göçer Kültürü, İnsan Topluluklarında Siyasal Örgütlenme Biçimleri, Anadolu'nun Etno-Kültürel Yapısı, Görsel Etnografi, Gündelik Yaşam ve Kitle Kültürü, Folklor ve Kültür, Kültür- Kimlik- Etniklik, Sağlık ve Kültür, Sözlü Kültür, Tarih ve Kültür, Türkiye’de Halkbilim Çalışmaları, Bilim ve İnsan, Ekonomi ve Kültür, Etnografik Metin Okumaları gibi dersler yer almaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar