Halkla İlişkiler

Kısaca

Halkla ilişkiler hizmetlerinin temel amacı müşterilerine olumlu bir imaj ve yüksek bir itibar sağlamaktır. Bireylerin ve örgütlerin imajlarının olumlu ve itibarlarının yüksek olması, bireysel, örgütsel veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ilişkilerin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için hayati öneme sahiptir.  Günümüzde ulusal ve uluslararası siyasi arenadaki gelişmeler, çevre sorunları, iş güvenliği, sosyal sorumluluk olgusu gibi toplumun genelini ilgilendiren konular ve bu konulara ilişkin kurumların stratejik iletişim yönetimi, halkla ilişkilerin faaliyet alanına girmektedir.  Olumlu bir imaj ve yüksek bir itibar oluşturmak amacıyla halkla ilişkiler uzmanları veya birimleri, sosyal sorumluluk taşıyan etik davranış, eylem ve iletişim programları uygulamak zorundadırlar. Böylece, olaya taraf olan örgütlerin ve onların duyarlı oldukları kamuların ve sonuçta bütün olarak toplumun yararına tatmin edici sonuçlar elde edilebilir.  Halkla İlişkiler, Türkiye’nin tanıtımından çevre bilincine, bir ilacın insanlığa yararını öğretmekten, depremin topluma zararını en aza indiren eğitim programlarına kadar, yaşamın her alanında gereklidir.

Halkla İlişkiler Ana Dalı’nın amacı, ülkemizde halkla ilişkilerin gün geçtikçe saygınlığı artan ve aranan bir meslek dalı haline gelmesiyle artan eleman açığını kapatmak ve sektöre stratejik Halkla İlişkiler Uzmanları ve Marka Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Halkla İlişkiler eğitimi almak isteyenlerin, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, araştırma merakı olan, dışa dönük, girişken, dış görünümüne önem veren, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, genel kültür seviyesi yüksek kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Halkla İlişkiler Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Halkla İlişkiler Ana Dalı’nda öğrencilere, bir ürünün, hizmetin ve kurumun tanıtılması, özel organizasyonların planlanması, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, kurum imajı ve itibarının yaratılması, insan kaynaklarının motivasyonunu arttırarak kurumsal verimliliğin sağlanması, kriz durumlarında etkili iletişim kurulabilmesi, iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve uygulanması gibi konularda dersler verilmektedir.   Öğrenciler ayrıca, sosyal davranış ve yönetim bilimlerinin temel kavramlarını açıklayan derslerin yanı sıra, kişilerarası, grup, örgütsel ve kitle iletişiminin temel teorileri ve modelleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının tarihi gelişimi ile ilgili dersler almaktadırlar.  Öğrencilerin, aldıkları temel alan derslerinin yanı sıra teknolojinin iletişim sektörüne kazandırdığı yeni çalışma alanları arasında yer alan masa üstü yayıncılık, dijital iletişim tasarımı ve uygulamaları, internet ve multimedya  konularında seçmeli dersler almaları da mümkün olmaktadır.  Ayrıca, öğrencilerin, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim kampanyaları hazırlamaları ve bilgilendirici veya ikna edici iletişim materyalleri üreterek uygulama yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

İlgini Çekebilecek Yazılar