Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Kısaca

Gerek halkla ilişkiler gerekse reklamcılık 20. Yüzyılın başlarından itibaren önemi fark edilmiş iki alandır. Günümüzde halkla ilişkiler ve reklamcılık çağdaş dünyanın iki gözde konusu olarak işlerliğini sürdürmektedir. Gerek kamusal gerekse özel, tüm sektörlerde, kurum, kuruluş ve örgütlerde halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanında özel birimler oluşturulmuştur.  Bu yönelimin Türkiye’de de son yirmi yıldır ivme kazandığı gözlenmektedir. Hem kamuda hem de özel sektörde halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım çalışmaları için önemli parasal kaynakların ayrıldığı, eğitim seminerlerinin verildiği görülmektedir.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içermektedir.  Reklamda, kitle iletişim araçları, kaynağı belli olacak ve bedeli ödenecek şekilde kullanılırken, Halkla İlişkilerde bu araçların yanı sıra, etkinlik, yüz yüze iletişim ve duyurum gibi araçlar da kullanılarak algı değişimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektöründe genel olarak "kurumsal itibar yönetimi" nin önemi vurgulansa da, On-line İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Lobicilik, Sponsorluk Yönetimi ve Doğrudan Satış kanalları gittikçe önem kazanmaktadır.

Türkiye’de büyük ölçekli firmalar için Reklamcılık ve Halkla İlişkiler danışmanlığı hizmeti almak artık bir "olmazsa olmaz" haline gelmiştir.  İç pazara yönelik üretim yapan KOBİ'ler de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hizmeti almak için hareketlenmektedir. Bu hareketlenme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektöründe rekabeti giderek arttırmaktadır.  Ayrıca, İnternetin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında ağırlığı da giderek artmaktadır.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana  Dalı’nın amacı, özel ve kamu kuruluşlarının değişen beklentilerini karşılayacak, kuramsal ve pratik bilgiyle, donanıma, yaratıcılığa, yöneticilik vasıflarına ve teknolojiyi kullanma becerisine sahip, çağdaş, sorumluluk sahibi Halkla İlişkiler ve Reklam Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı  alırlar.

Aday Özellikleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi almak isteyenlerin, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, araştırma merakı olan, dışa dönük, girişken, dış görünümüne önem veren, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili ve bu alanlarda başarılı, yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi, teori ve pratik arasında denge sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.  Öğrenciler sağlam bir teorik temel almanın yanı sıra, kendi ürettikleri halkla ilişkiler ve reklam projeleriyle öğrendiklerini uygulamaya geçirme şansı da bulmaktadırlar.  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Dalı ders programında, öğrencilere sosyal bilimler formasyonu kazandırmak amacına yönelik olarak Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, Pazarlama, Sosyal Psikoloji gibi dersler yer almaktadır.  Program öğrencilere ilgi alanlarına yönelik olarak ders seçme olanakları sağlamaktadır.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Halkla İlişkilerde Sunum Teknikleri, Sponsorluk, Marka İletişim Stratejileri, İnternet Reklamcılığı, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Reklam Analizi, İmaj Yönetimi.  Öğrenciler ayrıca, halkla ilişkilerin mesleki teknik alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak, Halkla İlişkiler ve Reklam Metin Yazarlığı, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler Planlama ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Kurumsal Halkla İlişkiler, Stratejik Halka İlişkiler, İnternette Halkla İlişkiler, Siyasal Kampanyalar, Reklam Tasarımı ve Uygulamaları, Reklam Kampanyaları, Medya Planlama, Multimedya, Bütünleşik Pazarlama , Medya ve Kamuoyu, Araştırma Yöntemleri, Marka Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Kriz Yönetimi gibi çok çeşitli dersler de alabilmektedirler.  Günümüzün ileri teknolojilerinin iletişim sektörüne kazandırdığı yeni çalışma alanları olan Bilgisayar Destekli Tasarım, Internet ve Multimedya gibi bilgi endüstrilerinin halkla ilişkiler disiplini ile ilişkilendirilmesine yönelik dersler de program içinde yer almaktadır. Öğrenciler, atölye ve proje çalışmalarıyla uygulama ve grup içi iletişim becerilerini geliştirebilmektedirler.  Öğrencilerden sektördeki halkla ilişkiler şirketleri veya reklam ajanslarının farklı bölümlerinde staj yapmaları da istenmektedir.  Öğrencilerin, ilgi duydukları ya da kariyer yapmayı hedefledikleri alana yönelik bitirme projesi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar