Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kısaca

Halkla ilişkiler ve Tanıtım, günümüzün global, karmaşık iş ortamlarında giderek önem kazanmaktadır. İşletmelerin daha verimli ve etkili şekilde hedeflerine ulaşmalarında bir yönetim işlevi görevi gören Halkla İlişkiler, 21. Yüzyılda tüm yöneticiler için kritik başarı faktörü haline gelmiştir.  İşletmelerin görünmeyen gücü olan itibarın korunması ve artırılması için de, halkla ilişkiler yönetiminin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, kamuoyundaki algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yaparak bunların sonuçları üzerine etkinlikler planlanması ve uygulanması, kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturup yönetilmesi, kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerinin yönetilmesi, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesi gibi konularla ilgilenen bir disiplindir.  Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları, disiplinler arası bir anlayışla çeşitli bilim dallarından yararlanılarak gerçekleştirilmektedir.  Günümüzde Halkla İlişkiler çalışmaları, yeni teknolojiler ve İnternet olanakları kullanılarak sanal ortama ve sosyal ağlara uyarlanmaktadır.  Bu bilim dalının önemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iş hayatında gerekse siyasal ve sivil yaşamda giderek belirginleşmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Dalı’nın amacı, kurumlarla bireyler arasında insan merkezli, uzun soluklu ilişkiler yumağı oluşturacak, kurulan ilişkileri yönetecek ve geliştirecek Halkla İlişkiler Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimi almak isteyenlerin, ekip içinde çalışabilen, stratejik düşünme yeteneği olan ikna edici iletişim eğitimi almış, kriz dönemlerinde yaratıcı düşünme becerisini kullanabilen, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili ve bu alanlarda başarılı, yaratıcı, hayal gücü fazla, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Halkla İlişkiler Ana Dalı ders programı içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmakta olduğundan eğitimi de kapsamlı bir eğitimdir.  Programda yer alan dersler arasında, İletişimin Temelleri, Sunum Becerileri, Psikolojiye Giriş, İletişim ve Medya, Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar, İnsan ve Toplumsal Çevresi, İletişim ve Sanat, Dünya ve Uygarlıklar Tarihi, İletişim Kampanyaları, Yaratıcı Yazarlık, Medya ve Siyaset, Tüketici Davranışları, Kamu Yönetimi ve Politikaları, Medya Etiği ve Hukuku, Marka Yönetimi Stratejileri, Kurumsal Halkla İlişkiler, Küresel İletişim, Halkla İlişkiler ve Lobicilik, Kriz Yönetimi, Politik Halkla İlişkiler ve Seçim Kampanyaları gibi temel derslerin yanı sıra, İnteraktif Halkla İlişkiler, İletişim Etiği, İkna Becerileri ve Stratejileri, Halkla İlişkiler Araçları için Tasarım, Sözlü İletişim, İş Psikolojisi, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler, Tüketim ve Kimlik, Popüler Kültür ve Medya, Halkla İlişkilerde Simülasyon, Sanatsal İletişim, Lobicilikte Yeni Yönelimler, Kişilerarası İletişim, İmaj Oluşturma Teknikleri, Sağlık İletişimi, Online İtibar Yönetimi gibi çok çeşitli ve zengin seçmeli dersler bulunmaktadır.  Ders programında teorik eğitime olduğu kadar, pratik çalışmalara da ağırlık verilmekte ve öğrencilerin proje çalışmaları içinde yer alması beklenmektedir. 

İlgini Çekebilecek Yazılar