Hemşirelik

Kısaca

Hemşirelik, her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi ile ilgili hizmetleri kapsayan bir disiplindir.  Hemşirelik hizmetleri verilirken problem çözümleme yolları izlenmekte ve hizmet aşamalarına birey, aile ve toplumun katılımını sağlanmaktadır.

20 ve 21. Yüzyıldaki sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel değişiklikler insan sağlığında da köklü değişikliklere neden olmuştur. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumların demografik yapılarında değişmeler olmakta, yaşlı nüfus ve hastalık türlerindeki artışlar, bakıma ihtiyaç duyan insan sayısını artırmakta, ayrıca kültürel ve teknolojik değişimler de bu durumu hızlandırmaktadır. Diğer taraftan,  günübirlik tedavi merkezlerinin artması ve hastanede kalış süresinin kısalması, hasta ve yaşlı bakımlarının evde sürdürülmesine yol açmaktadır.  Bu değişiklikler hemşirelik uygulamalarını da etkilemekte, evde bakım/halk sağlığı hemşirelerine gereksinimi arttırmakta ve sağlık ve hastalığa bakışı ve  bakımın odağını etkilemektedir.  Bu nedenlerle, hemşirelik bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmez meslekler arasında olmaya devam edecektir.

Hemşirelik Anadalı’nın amacı, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olan ve bunları verdiği her türlü hizmette göz önünde bulunduran modern, bilgili ve nitelikli profesyonel Hemşireler yetiştirmektir.

Mezunlar "Hemşire" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan hemşirelik taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu hemşirelik taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Hemşirelik eğitimi almak isteyenlerin, biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, bireysel hareket edebilen ve ekip çalışmasına yatkın, kendi kendine yeterli, sabırlı, iyimser, sorumlu, dikkatli, çalışkan, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Hemşirelik Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Hemşirelik Esasları
  • İç Hastalıkları Hemşireliği
  • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  • Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
  • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
  • Psikiyatri Hemşireliği
  • Halk Sağlığı Hemşireliği
  • Hemşirelikte Öğretim
  • Hemşirelikte Yönetim

Programda Okutulan Dersler

Hemşirelik Ana Dalı ders programı, teknolojik gelişmeler nedeniyle değişen sağlık hizmetleri sunumuna paralel olarak önemli ölçüde değişmekte ve güncellenmektedir.  Ders programı, hastalara daha kaliteli bakım verilebilmesi için gereken bilgiyi sağlayabilecek, uygulama becerilerini geliştirecek ve teknolojinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak derslerden ve uygulamalardan oluşmaktadır.  Program, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Öğretim ve Hemşirelikte Yönetim gibi meslek ve uygulamalı derslerle birlikte Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Farmakoloji gibi temel bilimsel dersleri ve Sinema, Fotoğrafçılık, Psikodrama, Liderlik gibi çeşitli seçmeli dersleri içermektedir.   Öğrenciler, mesleki ders uygulamalarını üniversite ve devlet hastanelerinin klinikleri, sağlık ocakları, çocuk yuvaları, okul, işyeri ve huzurevlerinde yapabilmektedirler.  Öğrencilerin son sınıfta değişik hastanelerde intern olarak uygulama yapmaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar