Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Kısaca

Günümüzde, sağlık teknolojilerindeki değişimler, hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinin hastane duvarlarını aşması, yaşlı ve kronik hastalıklı bireylerin sayısının artması, toplum bilincinin gelişmesi, sağlığa verilen değerin ve sağlık hizmetlerinden beklentilerin artması sonucu, sağlık hizmetlerinde birey, aile ve toplum için hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendiren hemşirelerin rol ve işlevleri de gelişmekte ve değişmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Ana Dalı’nın amacı, toplumun değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek, modern, bilgili ve nitelikli Hemşireler yetiştirmektir.

Mezunlar "Hemşire" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri eğitimi almak isteyenlerin, biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, bireysel hareket edebilen ve ekip çalışmasına yatkın, kendi kendine yeterli, sabırlı, iyimser, sorumlu, dikkatli, çalışkan, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Ana Dalı ders programında, tıp ve hemşirelikle ilgili bilgilerin yanı sıra davranış bilimleri ve sosyal bilimlere yönelik konular, aktif öğretim yöntemleri kullanılarak (örneğin, kurgusal senaryo çözümlemeleri ile) ele alınmaktadır. Öğrenciler yaşam boyu sağlığın korunması ve geliştirilmesinden, sağlık sorunları olan bireylerin bakımı, basit sağlık sorunlarından, karmaşık sağlık sorunlarına, birey, aile, toplumun bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi, evde sağlık bakımı yönetimi ve afetlerde bakım yönetimine kadar çok kapsamlı bir eğitim almaktadırlar.  Ayrıca, ilgi alanlarına göre Evde Bakım Hemşireliği, Sağlık Turizmi ve Hemşirelik, İş Sağlığı Hemşireliği, Cinsel Sağlık, Sağlık Politikaları, Kritik Bakım Hemşireliği, Adli Hemşirelik gibi seçmeli dersleri de alabilmektedirler. Öğrencilerin zorunlu ve ilgi duydukları belirli uygulama alanlarında Klinik Stajı yapmaları ve bitirme projesi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar