Hindoloji

Kısaca

Hindoloji Ana Dalı’nın amacı, M.Ö. 1500 yılından başlayıp günümüze kadar gelen Hint şiiri, tiyatrosu, romanı ve düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarını sağlayan tarihsel, toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefesel, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi olan, Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları alanında bilgili ve nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Hindoloji eğitimi almak isteyenlerin yabancı dil ve kültürleri öğrenmeye meraklı ve yetenekli olmaları, Türkçe, Tarih ve Edebiyat derslerini sevmeleri ve bu derslerde başarılı olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Hindoloji Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Hindoloji Ana Dalı ders programında, Sanskrit Filolojisinin kısa tarihi, eldeki metinlerin kronolojik düzenlemesi ve bunların yazıldığı Devanagari Alfabesi, Sanskrit Grameri, Metin Çeviri, Hint Kültür Tarihi çerçevesinde Hint Dinleri, Hint Felsefesi, Hint Dramı, Hint Masal Edebiyatı ve Hint Mitolojisi gibi dersler yer almakta ve öğrencilere Hindistan’ın en çok konuşulan dili olan Hindi Dili öğretilmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar