Hukuk

Kısaca

Hukuk, akademik yöntemlerle eğitimi yapılan en eski disiplinlerden birisidir. Çok eski köklere sahip olmasına rağmen hukuk eğitiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Hukuk, insan ilişkilerinin düzenlenmesini amaçlamaktadır.  Toplumda adaleti sağlamak modern devletin yerine getirmesi gereken temel işlevler arasında seçkin bir yere ve öneme sahiptir.  Diğer taraftan, uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ekonominin hukuki sorunlarının da çözümlenmesi önem kazanmaktadır.  Hukuk, siyasi ve ekonomik gelişimin, temel esaslarından biridir. Ülkemizin öncelikleri arasında hukuk sisteminin ve yargılamanın çağdaş gelişmeler ışığında yeniden yapılandırılması bulunmaktadır.  Gerçekten, bu alanlarda gelişim, hukukçuların bilgi birikimi, evrensel değerlere uyumu, dünyaya bakış açısı ve hukuk kurallarının doğru yorumu ile sıkı bir bağlılık içindedir. Bu nedenlerle ülkemizin nitelikli ve uzmanlaşmış hukukçulara ihtiyacı bulunmaktadır.

Hukuk Ana Dalı’nın amacı, hukuki uyuşmazlıkların çözümü için gereken bilgi ve becerilere sahip Hukukçular yetiştirmektir.

Mezunlar "Hukukçu" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan hukuk taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu hukuk taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Hukuk eğitimi almak isteyenlerin, global sorunlara global bakış açısıyla, yerel sorunlara toplum iradesini yansıtacak şekilde yerel bakış açısı ile bakabilen, bilimsel ve bağımsız düşünebilen, olaylara objektif ve eleştirel bakış açısını ile bakabilen, birey haklarına saygı gösteren ve topluma duyarlı olabilen, özgürlük ve eşitlik kavramları arasındaki dengeyi gözetebilen, adalet duygusuna sahip olan, insanların ve toplumların problemlerine duyarlı olan, analitik düşünme ve iletişim yetenekleri gelişmiş kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Hukuk Ana Dalı, iki alt dala ayrılır:

  • Kamu Hukuku
  • Özel Hukuk

Bu dallar da uzmanlaşmaya yönelik ve çok çeşitli alt dallara da ayrılmaktadır.

Kamu Hukuku Alt Dalları şunlardır:  Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, Mali Hukuk, Milletlerarası Hukuk.

Özel Hukuk Alt Dalları şunlardır:  Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Deniz Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk (Avrupa Birliği Hukuku, Amerikan Hukuku, Uluslararası Tahkim), Ekonomi Hukuku (Banka Hukuku, İhale Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet)

Programda Okutulan Dersler

Hukuk Ana Dalı ders programında, Türk Anayasası Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Hukuku ve Devletler Özel Hukuku, Miras Hukuku,  gibi, insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili ve geleneksel olan temel derslere öncelikle yer verilmektedir.  Diğer taraftan günümüzde, değişik ölçeklerde sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel dinamizmin yer aldığı ilişki biçimlerine dair hukuki düzenleme alanları da hukuk eğitiminin bir parçası olmaktadır.  Bu nedenle, ders programlarında İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Uluslararası Örgütler Hukuku, Hukuk ve Toplum, AB Rekabet Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku, Hukuk ve Psikoloji, Ceza Adaleti, Medya ve İletişim Hukuku, İnternet Hukuku, Spor Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku, Rekabet Hukuku, İflas Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku,  Uluslararası Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Çevre Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Uluslararası Taşıma Hukuku, İmar Hukuku, Sağlık Hukuku, Sosyal güvenlik Hukuku, Banka Hukuku,  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku, Finansal Kiralama Hukuku, Avrupa Uluslararası Özel Hukuku, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, Su Hukuku,  Tüketicinin Korunması Hukuku, Toprak Hukuku, Mali Hukuk, Orman Hukuku Enerji Hukuku, Reklam Hukuku ve Bilişim Teknolojileri Hukuku gibi birçok seçmeli derse de yer verilmekte ve ders programları sürekli olarak güncellenmektedir.

Hukuk eğitiminde bir diğer önemli konu da eğitim dilidir. Birçok üniversitede temel hukuk formasyonunu oluşturan anayasa hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve idare hukukuyla ilgili dersler Türkçe, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku gibi dersleri ise çoğunlukla İngilizce veya Fransızca verilmektedir.

Hemen hemen tüm üniversitelerde Hukuk Fakülteleri bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerlere öğrencilerin katılımı teşvik edilmekte, böylelikle öğrencilerin hukuk dünyasındaki güncel gelişmeleri takip etmeleri mümkün olmaktadır.

Hukuk eğitimi teorik olmakla birlikte, gittikçe artan bir biçimde uygulamaya yönelik biçimde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  Bazı Hukuk Fakülteleri bünyesinde özel olarak yapılmış olan mahkeme (duruşma) salonlarında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma olanağı bulmakta, bazı fakültelerde gerçekleştirilen Hukuk Klinikleri ile insan ilişkileri bağlamında formasyon kazanmaktadırlar.  Bazı ders programlarında ise "Ortak Eğitim Programı" ile öğrenciler eğitim öğretim sürelerinin belirli bir kısmını mesleğin yürütüldüğü bir ortamda, örneğin, mahkemelerde, yerli veya yabancı tanınmış hukuk bürolarında veya bir bankanın ya da şirketin hukuk danışmanlığı birimlerinde ve hatta Anayasa Mahkemesi’nde  gerçekleştirebilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar