Hungaroloji

Kısaca

Macarca, Ural Altay Dil Ailesi’ne bağlı olan Fin-Ugor Dil Ailesi içinde yeralan bir dildir.  Macarca, Macaristan’da ve Macaristan’a komşu ülkelerde (en fazla da Romanya’nın Transilvanya Bölgesi’nde) konuşulmaktadır.  Macarca'nın dahil olduğu Ural Dil Ailesi, Türk Dilleri’nin içinde yer aldığı Altay Dil Ailesi ile akrabadır.  Macarlar’la Türkler’in Oğuz Türkleri’nden beri süre gelen ilişkileri, Macaristan’ın yaklaşık 150 yıl kadar süren Osmanlı egemenliği döneminde de devam etmiştir.  Bu nedenle, Macarca Türkçe’den oldukça etkilenmiştir.  Ancak, günümüz modern Macarca’sında Latince kökenli sözcüklerin sayısı çok daha fazladır.  Türkiye ve Macaristan arasındaki yoğun tarihi, kültürel ilişkiler günümüzde gelişmekte olan ticari ve turistik ilişkilerle daha da güçlenmekte, bu nedenle Macarca bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Hungaroloji Ana Dalı’nın amacı, Macar Dili’nin yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Macar edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen, Türk-Macar ilişkilerini araştıracak ve Macaristan’daki Türkoloji çalışmalarının ülkemizde de bilinmesini sağlayacak nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

 

Aday Özellikleri

Hungaroloji  eğitimi almak isteyenlerin, dil yeteneğine sahip olmaları, Türkçe dilbilgisi ve tarih derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı olmaları ve iletişim yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Hungaroloji Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Hungaroloji Ana Dalı ders programındaki temel dersler,  Macarca dilbilgisi dersleridir.  Bu derslerin yanı sıra, Macar edebiyatının çeşitli dönemleri hakkında bilgi veren edebiyat dersleri ile birlikte çeviri dersleri de programda yer almaktadır.  Ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır:  Sözcük Türleri, Gramer, Macar Kültür Tarihi, Fonetik, Edebiyat Bilimine Giriş, Antik Edebiyat, Sözcük Bilgisi, Macar Dili Tarihine Giriş, Mitoloji, Metin İnceleme, Macarca-Türkçe Çeviriye Giriş, Türkçe-Macarca Çeviriye Giriş, Macar-Türk Dil ilişkileri, Uygulamalı Macarca Dilbilgisi, Konuşma-Anlama, Macar Edebiyatına Giriş, Macarca-Türkçe Çeviri Teknikleri, Türkçe-Macarca Çeviri Teknikleri, Osmanlı-Macar İlişkileri, Macarca-Türkçe Güncel Çeviri Metinleri, Türkçe-Macarca Güncel Çeviri Metinleri, Klasik Macar Edebiyatı, Macaristan Tarihi, Dilbilim Temel Kavramları, Macarca Tümce Bilgisi, Macarca Yazılı Anlatım, Macarca-Türkçe Tarihi Metin Çevirileri, Türkçe-Macarca Tarihi Metin Çevirileri, Anlambilim, Türkçe Edebi Metin Çevirileri, Türkçe-Macarca Edebi Metin Çevirileri, Modern Macar Edebiyatı, Avrupa Tarihi, İleri Macarca, Macarca-Türkçe İleri Çeviri, Türkçe-Macarca İleri Çeviri, Macar Dil Bilimi, Estetik ve Sanat Felsefesi.  Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda seçmeli ders alma olanakları bulunmaktadır.  Öğrencilerin Mezuniyet Tezi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar