İbrani Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Türkiye'de yıllardır ihmal edilen İbranice diline ilgi her geçen yıl artmaktadır.  Ülkemizin diplomatik ve ekonomik ilişkileri düşünüldüğünde İbranice bilen elemana olan ihtiyacın artması da doğaldır.  Ayrıca, dünyanın birçok ülkesinde Musevi nüfus bulunmakta ve ticaret ve siyasette etkin olan Museviler’in dilini öğrenmek günümüzde önemli  bir avantaj yaratmaktadır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, İbrani Dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili bilgilerle donatılmış nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İbrani Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin,  farklı kültürleri ve yabancı dilleri öğrenmeye istekli ve yatkın olmaları, iletişim becerilerinin gelişmiş olması ve edebiyat ve tarih derslerine ilgili ve başarılı olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İbrani Dili ve Edebiyatı  Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İbrani Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, Fonetik, Okuma Anlama, Gramer, İbrani Dilinin Kaynakları, Sözlü Anlatım, Kompozisyon, Çeviri, Morfoloji, Sami Dilleri, Kelime Bilgisi, İbrani Kültürü, Diksiyon, Sentaks, Yiddish Dili, Üslup Bilimi, 20. Yüzyıl İbrani Edebiyatı, Çağdaş İbrani Şiiri, Çağdaş İbrani Romanı, Metin İncelemesi, Eski İbrani Dili ve Kültürü gibi dersler yer almaktadır.  Öğrencilerin Bitirme tezi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar