İktisat (Ekonomi)

Kısaca

İktisat, iktisadi birimlerin davranışlarını, kurumların ve sistemlerin işleyişini ve kıt kaynakların etkin kullanımını inceleyen bir bilim dalıdır. Kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak suretiyle yaşam standardını yükseltmek iktisadın çıkış noktasıdır.  İktisat, toplumu doğrudan etkileyen birçok sorunla ilgilenir.  İşsizlik ve enflasyonun nedenleri, verimlilik ve karlılık, iktisadi büyüme, iç ve dış borçlar, piyasa ekonomilerinde devletin rolü, krizler, uluslararası ekonomik ilişkiler, piyasa mekanizmaları ve rekabet ortamı bu sorunlardan bazılarıdır.  İktisat bilimi, bu sorunları doğru analiz edebilmek için iktisatçıların geliştirdiği bir dizi ilke ve yöntemin incelenmesi ve uygulanması ile ilgilenir.

İktisat aynı zamanda iktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimidir. Tüm bu bilgi ve beceriler günümüz iş ve ekonomi dünyasının aradığı en temel özelliklerdir.

21. yüzyıl başında küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabet ile birlikte iktisadi sorunları kavramanın ve çözmenin önemi giderek artmakta ve İktisat bilimi, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Oyun Kuramı, Mikro İktisat, Endüstriyel İktisat, Uluslararası İktisat, Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Büyüme Kuramları, Parasal Ekonomi ve Bankacılık, Finans Piyasaları, İktisat Politikası ve Düşünce Tarihi gibi alanları kapsayacak şekilde genişlemektedir.

İktisat (ya da Ekonomi) Ana Dalı’nın amacı, iktisadi olguları doğru analiz edecek, sosyal ve politik bağlamda değerlendirecek ve bunları analitik ve sayısal yöntemler kullanarak yapacak bilgili ve nitelikli İktisatçılar/Ekonomistler yetiştirmektir.

Mezunlar "İktisatçı (Ekonomist)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İktisat okumak isteyenlerin, matematik ve sosyal bilimlere özellikle psikoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, , ekonomi, hukuk, istatistik konularına meraklı, analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, iletişim becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın ve yaratıcı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İktisat Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İktisat Ana Dalı ders programında, Ekonominin İlkeleri, Mikro İktisat ve Makro İktisat dersleri yanında, İstatistik, İktisat Teorisi, Uluslararası Ekonomi, Matematik ve İstatistik, Ekonometri, Para Teorisi ve Politikası, Kamu İktisadı, Finansal Piyasalar, İşgücü Ekonomisi, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Sanayi Ekonomisi, Oyunlar Kuramı ve Strateji, Kent Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi, Finansal Globalleşme ve Gelişmekte olan Piyasa Ekonomileri, Deneysel İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kurumsal Finansman, Ekonomik Düşünceler Tarihi gibi dersler bulunmaktadır.  Öğrenciler, çalışma yaşamında yaygın olarak kullanılan temel yazılım programları yanı sıra pek çok istatistik ve ekonometrik analiz programları öğrenmektedirler.  Ayrıca öğrencilerin eğitimleri süresince yurtiçinden ve yurtdışından üst düzey yönetici ve iktisatçıların seminerlerine katılarak kişisel gelişimlerini sürdürmeleri olanakları da bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar