İlahiyat

Kısaca

İlahiyat eğitim ve öğretimi, insanlık tarihi boyunca, bütün toplumların ve milletlerin hayatında önemli bir yer tutmuştur. İlahiyat biliminin, düşünce ekollerinin doğuşunda, insan ilişkileri düzeninin oluşmasında ve her tür sistem fikrinin ortaya çıkışında rolü olmuştur.

İlahiyat Ana Dalı’nın amacı, İslam'ın genel yapısını, temel kaynaklarını tanıyan, bunlardan yararlanabilen, klasik ve modern din bilimlerinin konu, yöntem ve problemleri hakkında bilgi sahibi olan, dinleri ve dinî hayatın meselelerini tanıyan, sistematik ve eleştirel düşünebilen, bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, günümüzde ortaya çıkan gelişmeleri sağlıklı bir şekilde değerlendirip öneriler sunabilen, geniş görüşlü aydın Din Görevlileri/İlahiyatçılar yetiştirmektir.

Mezunlar "İlahiyatçı" unvanı alırlar.

İlahiyat okumak istiyorsun peki ilahiyatçı kariyeri sana ne kadar uygun biliyor musun? Öğrenmek için ücretsiz kişilik testimizi almayı unutma.

Aday Özellikleri

İlahiyat eğitimi almak isteyenlerin, sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ve dini konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan, analitik düşünebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, genel kültür seviyesi yüksek ve kendini geliştirmeye istekli, kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İlahiyat Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Temel İslam Bilimleri
  • İslam Tarihi ve Sanatları
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Dünya Dinleri
  • Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları

Programda Okutulan Dersler

İlâhiyat Ana Dalı ders programında Temel İslam Bilimleri (Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tasavvuf, Tefsir, Kuran Okuma ve Kıraat), Felsefe ve Din Bilimleri (Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Mantık) ve İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Dini Musikisi) alanlarında dersler yer almaktadır.  Programda bir yıllık Arapça hazırlık sınıfına ek olarak, İngilizce, Farsça gibi yabancı dil dersleri ve  Osmanlı Türkçesi dersi de bulunmaktadır.  Öğrencilerin mezun olabilmek için bitirme tezi hazırlamaları zorunludur.  

İlgini Çekebilecek Yazılar